May 19, 2008

Tay lái cừ khôiVợ thất thểu bước vào nhà, nói không ra hơi, bảo chồng:

- Anh ơi, khủng khiếp quá, xe của em và một chiếc xe tải đụng nhau, xe em bẹp rúm rồi!

- Thôi, em lành lặn thế này là may lắm rồi. Chắc là gã kia lái ẩu, em có mắng cho nó một trận không?

- Không kịp anh ạ... Hắn chuồn đi đâu không biết, từ trước khi đụng xe cơ....1986

No comments:

Post a Comment