May 18, 2008

Tra chuôi vàoMột ông thầy cúng đến cúng cho nhà chủ tên là: Nguyễn Văn Tròn. Thầy dốt không biết viết chữ "Tròn" thế nào, đành khuyên một cái vòng tròn. Có người nghịch lấy bút sổ một nét vào vòng trong. Ðến khi thầy đọc sớ, trông thấy như cái gáo, cứ "Nguyễn Văn Gáo" đọc mãi.
Chủ nhà bảo:
- Không phải, tên tôi là Nguyễn Văn Tròn kia mà!
Thầy cúng ngượng, gắt:
- Thế thì đứa nào mới tra cái chuôi vào đây?391

No comments:

Post a Comment