Mar 24, 2014

Thôn Phệ Tinh Không-Chương 1106


Thiên Hai Mươi Mốt - Vũ Trụ Tôn Giả

Chương Hai Mươi Chín - Đi Chết ĐiTác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Người dịch: Workman

Nguồn: ttv.com

Một khoảng tinh không yên tĩnh cổ xưa, như bị đóng băng, có vẻ rất áp lực.

Bốn đạo ý niệm biến thành bốn hư ảnh khổng lồ, phân ra ba phương vị.

Trong đó xà thủ màu bạc khổng lồ và một dị thú phủ đầy răng cưa, cũng đang ngồi cùng hướng.

Thân ảnh yểu điệu ngồi ở một phương vị khác.

Hư ảnh quả bầu dục đen khổng lồ cũng đang một mình một cá phương vị.

- Tình huống mọi người cũng biết.

Thanh âm của thân ảnh yểu điệu, nữ hoàng Trùng Tộc, vẫn cứ ôn nhu như vậy, tràn ngập vẻ mị hoặc vô tận:

- La Phong thi triển bí pháp Vũ Trụ Chi Chủ mạnh nhất, hình thành Vũ Trụ Nhỏ, trong nháy mắt làm trên sáu ngàn Vũ Trụ Tôn Giả trong phạm vi Vũ Trụ Nhỏ đã chết, hơn nữa đánh lui cả Ban Phu Chi Chủ, chạy trốn vào khu vực Thiên Bảo Hà của sư phụ Hỗn Độn Thành Chủ của hắn.

- Nữ hoàng, Ban Phu Chi Chủ chính là người được ngươi tuyển!

Hư ảnh quả cầu đen phát ra tiếng giận dữ.

Một thanh âm già nua từ từ con dị thú bên ngoài đầy răng cưa truyền ra:

- Nữ hoàng Trùng Tộc, việc này là do Ban Phu Chi Chủ thuộc liên minh Trùng Tộc các ngươi chấp hành, cuối cùng xảy ra tình huống như vậy. Trùng Tộc các ngươi phải gánh nhiều trách nhiệm hơn.

- Các ngươi cũng đồng ý mà

. Thanh âm nữ hoàng Trùng Tộc thoáng lạnh đi:

- Huống chi La Phong có thể thi triển ra bí pháp Vũ Trụ Chi Chủ mạnh nhất, các ngươi ai làm gì được? Hoàn toàn là bất ngờ, cho dù là Yêu Tộc Liên Minh hoặc Cơ Giới Liên Minh các ngươi, cử một Vũ Trụ Chi Chủ khác, chẳng lẽ có thể làm tốt hơn à?

Hai Yêu Tổ của Yêu Tộc, Phụ Thần Tộc Cơ Giới tự nhiên cũng hiểu đạo lý này, nhưng lần này tổn thất cũng rất lớn.

Trong số trên sáu ngàn Vũ Trụ Tôn Giả, mặc dù cũng có tên có phân thân, nhưng dù sao cũng chỉ là số cực nhỏ. Hơn nữa lúc trước La Phong cũng giết rất nhiều, cộng lại số Vũ Trụ Tôn Giả cần cứu sống đại khái cũng cỡ 7000 người! Mà mỗi người ít nhất đều là Vũ Trụ Tôn Giả cao cấp!

Đó là một con số rất kinh khủng.

Việc này liên quan tới trách nhiệm phân phối. Ba phương không ai muốn gánh nhiều hơn. Do đó lúc đầu, Yêu Tộc, Tộc Cơ Giới đã bắt đầu cho rằng Ban Phu Chi Chủ chấp hành bất lực, hiển nhiên là để chuẩn bị cho phần sau.

- Hừ!

Trùng Tộc nữ hoàng hừ lạnh nói:

- Ba phương chúng ta, số Vũ Trụ Tôn Giả do từ mình đưa tới. Phe nào từ cứu sống phe nấy thôi! Hai phương các ngươi đừng mơ tưởng để liên minh Trùng Tộc ta nhận nhiều hơn.

- Nữ hoàng.

Xà thủ màu bạc khổng lồ cũng mở lời

- Hành động lần này, Yêu Tộc Liên Minh chúng ta phái nhiều Vũ Trụ Tôn Giả nhất. Trên Nguyên Thủy Tinh, số Vũ Trụ Tôn Giả của Yêu Tộc Liên Minh chúng ta chiếm trên một nửa! Trong các Vũ Trụ Tôn Giả chết cũng có hơn phân nửa là Yêu Tộc Liên Minh chúng ta. Trong lúc hành động, chúng ta xuất lực nhiều nhất, bây giờ ngược lại bảo chúng ta nhận nhiều nhất à? Việc này không công bình!

- Ta cũng không buộc Yêu Tộc các ngươi phái nhiều Vũ Trụ Tôn Giả như vậy.

Nữ Hoàng Trùng Tộc nói:

- Các ngươi thuần túy là tự nguyện, chết nhiều như vậy, các ngươi tự nhiên phải nhận. Hơn nữa chúng ta lúc đó cũng đã nói, Vũ Trụ Tôn Giả chết thì tự nhiên là do liên minh của mình nhận lấy mà.

Lúc trước đâu ai ngờ sẽ chết nhiều Vũ Trụ Tôn Giả như vậy.

Thậm chí đều nghĩ rằng số Vũ Trụ Tôn Giả chết sẽ rất ít. Sau đó phân thân Ma Sát Tộc của La Phong hiện thân, mới làm cho tam đại liên minh cảm thấy mình tính sai, nhưng vẫn trong phạm vi chịu được.

Chỉ là một lần cuối cùng lại làm quá lớn, làm tam đại liên minh vô cùng đau lòng.

Ba phương tranh chấp

Cho dù cao quý như Vũ Trụ Tối Cường Giả, một khi liên quan tới ích lợi tộc quần, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng cúi đầu.

Vì lần này liên quan tới ích lợi quá lớn, cứu sống một Vũ Trụ Tôn Giả cao cấp, sẽ làm một Vũ Trụ Chi Chủ trọng thương! Chỉ có loại có thiên phú dị bẩm, những Vũ Trụ Chi Chủ thần thể cực lớn như Thế Giới Thụ,, ngược lại có thể cứu sống được nhiều hơn.

Số lượng cứu sống Vũ Trụ Tôn Giả không quan hệ với thực lực, mà lại có liên quan tới thần thể!

Càng có thể kháng cự được thì cứu sống sẽ càng nhiều!

Nhưng dù sao lần này số lượng quá nhiều, ước cũng bảy ngàn người! Chỉ cần đám Vũ Trụ Bá Chủ chết đi cũng làm bốn Vũ Trụ Tối Cường Giả cảm thấy áp lực rất lớn. Còn tổng cộng số lượng Vũ Trụ Chi Chủ của tam đại liên minh mới được bao nhiêu chứ? Tất cả cường giả đều trọng thương, cũng không thể cứu sống nhiều Vũ Trụ Tôn Giả như vậy.

- Theo ta thấy.

Hư ảnh quả cầu đen nói

- Bất tất tranh chấp nữa. Tam đại liên minh chúng ta cùng đi mời Cửu U Chi Chủ! Nhờ Cửu U Chi Chủ cứu sống. Cửu U Hải của hắn sánh ngang với chí bảo chí cường. Hoàn toàn có thể cứu sống bảy ngàn Vũ Trụ Tôn Giả!

- Cứu sống càng nhiều thì vũ trụ trừng phạt cắn trả càng mạnh!

Xà thủ màu bạc nói:

- Với kĩ năng Cửu U Hải của Cửu U Chi Chủ, đích xác có thể chịu được việc cắn trả kinh khủng. Nhưng, tuyệt đại đa số 7000 Vũ Trụ Tôn Giả đó chưa hề đi Cửu U Hải. Cửu U Hải lại không thể di động. Chỉ cần bằng Cửu U Chi Chủ phân hoá ra một thần thể... •...

- Dùng một thần thể có thể cứu sống một Vũ Trụ Tôn Giả. Cho dù mỗi lần truyền tống tới một thần thể, nhưng về sau, cắn trả sẽ mạnh hơn, thần lực của một thần thể sợ không chống cự được sự cắn trả, đến cả cứu sống một Vũ Trụ Tôn Giả cũng không làm được.

Ba phương một lần nữa im lặng.

Nghịch chuyển thời không cứu sống cường giả sẽ bị quy luật vận chuyển vũ trụ trừng phạt. Đây là việc làm vi phạm quy luật vận chuyển vũ trụ. Vi phạm một lần hai lần ba lần, chứ vi phạm quá nhiều sẽ xem như khiêu khích bản nguyên Vũ Trụ! Trừng phạt sẽ càng ngày càng nặng! Đương nhiên với Cửu U Hải vô cùng vô tận, hắn hoàn toàn có thể chống được.

Thế nhưng, Cửu U Hải không thể di động.

- Để toàn bộ Vũ Trụ Chi Chủ tam đại liên minh chúng ta đi cứu sống, cũng không thể làm nổi.

Hư ảnh quả cầu đen nói:

- Việc này sẽ làm tam đại liên minh chúng ta thực lực suy yếu rất nhiều. Còn nếu không cứu sống hoặc kéo một thời gian dài thì cũng không được. Chúng ta đã hứa hẹn, thì phải chấp hành.

- Theo ta thấy, cứ mời những Vũ Trụ Chi Chủ sinh mạng đặc thù có thần thể cực lớn.

Quả cầu đen nói:

- Tam đại liên minh chúng ta cũng có ngoại vị, như trong Bắc Cương Liên Minh, trong Tổ Thần Giáo, có rất nhiều Vũ Trụ Chi Chủ sinh mạng đặc thù. Mời họ, mỗi người đều có thể cứu sống trên trăm Vũ Trụ Tôn Giả, thậm chí nhiều hơn! Sau khi chúng ta cứu sống Vũ Trụ Bá Chủ, sẽ đánh giá, cũng có thể cứu sống lại thêm vài Vũ Trụ Tôn Giả nữa.

Các Vũ Trụ Tối Cường Giả nhanh chóng thương nghị. Ý thức họ vận chuyển với tốc độ nhanh kinh người, nhanh chóng chế định ra phương án phù hợp.

Cuối cùng tìm ra một phương pháp giá nhỏ nhất.

Tam đại liên minh chia sẻ trung bình!

Mỗi liên minh đều tổn thất bằng một chí bảo loại khu vực đỉnh cao. Điều này làm bốn Vũ Trụ Tối Cường Giả đều vô cùng đau lòng.

- Kế hoạch cứu sống đã định, nói chuyện về La Phong thôi.

Hư ảnh quả cầu đen nói.

- La Phong, phải giết chết!

Trùng Tộc nữ hoàng nói.

- Hắn có thiên phú phân thân thuật, thực lực lại rất mạnh, Vũ Trụ Chi Chủ sợ không làm gì được hắn. Trừ phi chúng ta ra tay. Mà chúng ta tổng cộng mới có bốn người, làm sao có thể đều ra tay được? Đó đúng là trò đùa! Còn chúng ta một mình ra tay, vẻn vẹn chỉ một người, ở Nguyên Thủy Tinh làm sao mà truy nổi hắn?

Dị thú bên ngoài đầy răng cưa cất tiếng già nua:

- Nhưng ta cũng đồng ý với quan điểm của nữ hoàng. Lần này kế hoạch của tam đại liên minh chúng ta đã thất bại, còn nếm trái đắng. Nếu cứ để như vậy, tam đại liên minh chúng ta sẽ thành trò cười cho cả vũ trụ! Cho dù giết một phân thân, cũng phải giết cho chết phân thân đó mới được!

- Đúng.

Xà thủ khổng lồ màu bạc cũng lên tiếng.

- Tiêu diệt phân thân, lấy đi chí bảo! Nếu không để hắn kiêu ngạo rời đi, chúng ta sợ là sẽ bị chê cười.

Hư ảnh quả cầu đen cũng nói.

- La Phong có phân thân Ma Sát Tộc, tốc độ chạy trốn vô cùng nhanh, chúng ta sợ không kịp.

Thanh âm già nua nói.

- Cho dù hắn trốn ra khỏi Nguyên Thủy Tinh.

Nữ hoàng Trùng Tộc cất tiếng lạnh giá, nhưng vẫn tràn ngập mị hoặc:

- Chúng ta cũng sẽ truy sát theo. Phải giết hắn một lần, đoạt chí bảo của hắn, cũng xem như miễn cưỡng triệt tiêu sỉ nhục thất bại lần này.

Bốn nhân vật cao cao tại thượng cũng hiểu...

Khi La Phong vừa tiêu diệt trên sáu ngàn Vũ Trụ Tôn Giả, nhất định tam đại liên minh đã hoàn toàn mất thể diện. Cho dù có thể giết chết một phân thân của La Phong, vẫn tương đối đỡ mất mặt. Nhưng nếu không giết phân thân La Phong, để La Phong tát vào mặt tam đại liên minh như vậy mà vẫn có thể tiêu diêu tự tại, thì họ còn mất mặt hơn nữa, thậm chí sẽ trở thành một trò cười!

- Để các Vũ Trụ Chi Chủ khác truy tung La Phong, tốt nhất là có thể kiềm chế La Phong!

- Mộng Trà, do ngươi ra tay đi.

- Được.

Nguyên Thủy Tinh số hiệu 02933.

Trong khu vực Thiên Bảo Hà, phía trước La Phong chợt ngưng tụ ra một thân ảnh mơ hồ của Hỗn Độn Thành Chủ. Đương nhiên Hỗn Độn Thành Chủ thật sự đang cách La Phong chừng 300 ức km.

- Sư phụ, ngươi bảo ta đi chịu chết?

La Phong khiếp sợ nói.

- Việc ngươi làm lần này, làm rất thống khoái. Hồng Minh chúng ta ai cũng trầm trồ khen ngợi. Nếu sư phụ cùng hoàn cảnh với ngươi, cũng sẽ làm như vậy.

Hư ảnh Hỗn Độn Thành Chủ nói:

- Làm thì làm, nhưng việc này vì tam đại liên minh đã đuối lý, họ muốn giết ngươi trước mà. Do đó ngươi làm như vậy họ cũng không tiện làm lớn...

La Phong gật đầu

Có một luật bất thành văn, Vũ Trụ Chi Chủ bình thường cũng cấm trắng trợn đồ lục. Nếu đồ lục, sẽ là khiêu khích phe khác, thậm chí khiến cho chiến tranh xảy ra.

Chỉ là lần này ba phương kia muốn giết La Phong, nhưng lại thua dưới tay La Phong, tự nhiên không thể gây chiến tranh.

- Cho dù không thể trắng trợn làm khó dễ, nhưng họ nhất định phải giữ thể diện! Tam đại siêu thế lực thiệt thòi lớn trên tay ngươi, nếu không kèn không trống nhẫn nhịn, e rằng sẽ bị toàn vũ trụ chế nhạo.

Hư ảnh Hỗn Độn Thành Chủ nói:

- Họ khẳng định sẽ ra tay, thậm chí sẽ có một vị Vũ Trụ Tối Cường Giả giáng lâm.

La Phong sực nghĩ ra.

- Họ cần giữ thể diện, phải có kết cục là giết được ngươi. Cho dù vẻn vẹn chỉ giết được một phân thân của ngươi.

Hỗn Độn Thành Chủ nói:

- Ngươi lấy hết bảo vật vào một phân thân khác, tùy tiện phái ra một phân thân, tỷ như phân thân Ma Sát Tộc của ngươi, cứ thế đi chịu chết! Vẻn vẹn chỉ một phân thân Ma Sát Tộc, không có chí bảo, vẻn vẹn chỉ tiêu hao của ngươi một chút thần lực mà thôi. Tam đại liên minh cũng mượn việc này công khai đánh chết ngươi, cũng xem như việc này chấm dứt. Cũng hơi vãn hồi được chút thể diện.

- Ngươi cảm thấy thế nào?

Hỗn Độn Thành Chủ nhìn La Phong.

La Phong lặng lẽ suy tư.

Hắn không ngu.

Nếu không phải trước đó có một loạt kế hoạch, hắn cũng sẽ gật đầu. Dù sao phân thân Ma Sát Tộc chết trong tay Vũ Trụ Tối Cường Giả, cũng không phải quá mất mặt. Chỉ là, làm như vậy thì kế hoạch khác của mình, Huyết Vân, sẽ không thể thi triển.

- Sư phụ, ta không dây dưa với họ nữa, nhưng cũng không muốn chịu chết.

La Phong nói thẳng:

- Sư phụ ngươi nên biết với kĩ năng của ta, ta hoàn toàn có thể dễ dàng chạy ra khỏi Nguyên Thủy Tinh.

- Cho dù chạy ra khỏi Nguyên Thủy Tinh, họ cũng sẽ tiếp tục truy sát.

Hỗn Độn Thành Chủ nói:

- Ngươi dùng phân thân Ma Sát Tộc đi chịu chết đi. Việc này xem như kết thúc.

No comments:

Post a Comment