Mar 8, 2014

Thôn Phệ Tinh Không-Chương 653


Thiên Mười Một - Quan Lớn Bên Ngoài

Chương Sáu Mươi Mốt - Vạn Tâm Khống Hồn Bí Pháp
Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Người dịch: Workman

Nguồn: ttv.comSố điểm tích lũy tìm được chủ yếu dựa vào mười lần nhiệm vụ cấp Nguy Hiểm và hai lần nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh, mới tính tổng cộng được 1316060 điểm tích lũy. So với những thiên tài cấp Vũ Trụ khác, số điểm tích lũy của La Phong đã tới mức cực cao rồi.

Còn giá Vạn Tâm Khống Hồn Bí Pháp là 150 vạn điểm tích lũy. Mình là thành viên Nguyên Thủy bí cảnh có thể chiết khấu bảy phần (tức là discount 30%), cũng cần tới 105 vạn điểm tích lũy.

“Ta mua Vạn Tâm Khống Hồn Bí Pháp. Thế thì tương lai muốn mua quyển bốn Thời Không Tùy Bút thì làm sao đây? Bây giờ ta đã cảm ngộ gần xong bức đồ họa thứ ba 'Bạo Vũ Đồ'. Yêu cầu tiếp theo là hiểu hết 72 loại bản chất, sau đó, sẽ cảm ngộ tới bức đồ họa thứ tư rồi. " La Phong nhíu mày.

Bốn quyển đầu Thời Không Tùy Bút ( hoặc là quyển thứ tư ) cần 100 vạn điểm tích lũy!

Mình lấy đâu ra tới điểm tích lũy đây?

Hơn nữa Thời Không Tùy Bút cũng giống như có người sáng tạo vĩ đại Cửu Vũ Hỗn Độn Bia đó tùy thời ở bên cạnh chỉ đạo. Giúp cho khi phân thân Ma Sát Tộc của mình cảm ngộ qui luật Không Gian mà gặp phải chỗ nghi hoặc, chỉ cần quan khán Thời Không Tùy Bút là rất dễ dàng tìm được lối đi. Đây là bí điển tham khảo tốt nhất để tu luyện Cửu Vũ Hỗn Độn Bia, mình khẳng định cần phải mua.

“Kệ nó. "

“Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng. Người sống chẳng lẽ còn có thể bị chết ngạt vì nước tiểu? " La Phong nghiến răng.” Trùng Tộc Mẫu Sào mà bồi dưỡng xong, tiềm năng vô hạn, dù bỏ hết điểm tích lũy cũng đáng! "

Lúc này, La Phong click mua luôn.

Trên màn hình nhanh chóng xuất hiện ba dòng …

“Giao dịch thành công! "

“Khấu trừ 105 vạn điểm tích lũy, số dư 266060 điểm tích lũy. "

“Xin đợi, lập tức sẽ có người đưa bí pháp đến. "

La Phong nhìn số dư điểm tích lũy trên trang cá nhân, con số '266060' làm cho người ta thật sự đau lòng. Rõ là không đủ điểm tích lũy. Mình lấy đâu ra điểm tích lũy mua quyển bốn Thời Không Tùy Bút chứ? Còn cấp Vực Chủ đi chấp hành nhiệm vụ phải đợi công ty Vũ Trụ Giả Định đưa xuống.

Công ty Vũ Trụ Giả Định không hạ lệnh, cũng không có nhiệm vụ mà làm.

Có lệnh, mới có nhiệm vụ để tìm được điểm tích lũy.

“Quyển sách thứ tư cần 100 vạn điểm tích lũy, quyển thứ năm cần 1000 vạn điểm tích lũy, quyển thứ sáu cần một ức điểm tích lũy. Trời... " La Phong chớp mắt. Muốn tìm được tài nguyên tốt nhất thì phải nỗ lực rất nhiều. Mình còn lại có trên 26 vạn điểm tích lũy. Thật là không đủ giắt răng.

Một lát sau.

Thành viên Công ty Vũ Trụ Giả Định đã đưa Vạn Tâm Khống Hồn Bí Pháp đến khu Nguyên Thủy Vũ Tương Sơn, La Phong tự mình đi nhận cái hòm xách tay đựng bí pháp màu bạc.

“Vạn Tâm Khống Hồn Bí Pháp! " La Phong đặt hòm xách tay lên bàn, mở ra.

Bên trong hòm xách tay màu bạc vẻn vẹn chỉ có một bản thư tịch. Quyển sách này to hơn máy laptop bình thường một chút, độ dày cỡ 12 cm. Giấy cực kỳ mỏng, cả quyển bí pháp Vạn Tâm Khống Hồn Bí Pháp tổng cộng có gần 5000 tờ.

Bìa trên bộ sách có bốn chữ 'Vạn Tâm Khống Hồn', rìa góc có kí tên ‘Xúc Phổ’.

“Xúc Phổ? Người sáng chế ra bộ bí pháp này à? " La Phong tò mò, tiện tay máy laptop ở bên cạnh nhập vào lệnh tra tìm ‘tin tức có có liên quan tới Xúc Phổ’. Nhưng kết quả tìm kiếm lại hiển thị... không đủ quyền hạn, cấm tìm.

“Vạn Tâm Khống Hồn Bí Pháp là bí pháp loại khá tốt để khống chế Trùng Tộc Mẫu Sào. Có thể sáng chế ra bí pháp bực này, thì người sáng tạo khẳng định phải có địa vị cực cao ở tộc nhân loại chúng ta. Ta bây giờ có thân phận là thành viên Nguyên Thủy bí cảnh, vẫn không có quyền hạn điều tra. " La Phong lắc đầu, không suy nghĩ gì nhiều, mà mở bộ sách dày cộp ra đọc, càng ngày càng hiểu rõ.

Trong số 29 loại bí pháp có thể khống chế Trùng Tộc Mẫu Sào, hiệu quả Vạn Tâm Khống Hồn Bí Pháp đích xác rất mạnh. Cấp Giới Chủ có thể khống chế Trùng Tộc Mẫu Sào cấp Giới Chủ. Nhưng nó yêu cầu cực kỳ hà khắc. Theo tin tức lúc trước La Phong tìm hiểu, trong Vạn Tâm Khống Hồn Bí Pháp, cái trọng yếu chính là hai chữ ‘Vạn Tâm’.

Chủ yếu là chuyên tâm đa dụng, mà phải đa dụng cực hạn.

Còn cường độ chấn phúc niệm lực của La Phong đã đạt tới trên 3200. Nói cách khác, La Phong bảo trì từng luồng tư duy đạt đến khống chế cực hạn, thì đồng thời phân tâm khống chế trên 3200 luồng niệm lực!

Vạn Tâm Khống Hồn Bí Pháp tổng cộng chia ra năm tầng.

Tầng thứ nhất: Nhất Tâm Cảnh

Tầng thứ hai: Thập Tâm Cảnh

Tầng thứ ba: Bách Tâm Cảnh

Tầng thứ tư: Thiên Tâm Cảnh

Tầng thứ năm: Vạn Tâm Cảnh

Trong đó tầng thứ nhất là đơn giản nhất. Bình thường chỉ cần là cấp Giới Chủ tinh thần niệm sư hơi chút bỏ ra chút tinh lực là có thể dễ dàng luyện thành. Một khi luyện thành, nhiều nhất là khống chế được một nô lệ linh hồn!

Tầng thứ hai thì rất khó khăn. Sau khi luyện thành có thể khống chế mười nô lệ linh hồn. Tinh thần niệm sư Giới Chủ bình thường cần mất khá nhiều tinh lực mới khả luyện thành.

Về phần tầng thứ ba thì thuộc loại vô cùng khó khăn. Đầu tiên cường độ chấn phúc linh hồn ít nhất phải đạt tới một trăm mới có có thể luyện thành. Đây là điều kiện tiên quyết! Cho dù là Giới Chủ có cường độ chấn phúc linh hồn đạt tới cực hạn 100, cũng mất không biết bao nhiêu thời gian để nghiên cứu mài giũa mới có thể luyện thành. Một khi luyện thành sẽ khống chế được một trăm nô lệ linh hồn.

Tầng thứ tư, khó khăn cực hạn. Cấp Giới Chủ tinh thần niệm sư bình thường cơ hồ không ai có thể luyện thành. Vì điều kiện tiên quyết là cường độ chấn phúc niệm lực đạt tới một ngàn! Bình thường rất nhiều Bất Hủ thần linh cấp phong Vương, cũng chỉ có một bộ phận là có thể đạt tới mức này.

Cho dù cường độ chấn phúc niệm lực đạt tới một ngàn, muốn luyện thành cũng rất khó. Sau khi luyện thành khống chế được 1000 nô lệ linh hồn.

Tầng thứ năm, cảnh giới trong truyền thuyết.

Điều kiện tiên quyết... Cường độ chấn phúc niệm lực đạt tới 1 vạn. Song cho dù nhân vật vĩ đại như những đẳng Vũ Trụ Quốc Chủ, số có cường độ chấn phúc niệm lực có thể đạt tới 1 vạn lại ít đến đáng thương. Dựa theo bộ sách trung miêu tả, tầng này thì người sáng tạo không hề luyện thành, chỉ dựa theo suy diễn qui luật, lô-Gích tưởng tượng, cuối cùng viết ra bí pháp thôi.

Vì bản thân người sáng tạo, chưa từng đạt tới mức yêu cầu vô cùng hà khắc là ' Cường độ chấn phúc niệm lực một vạn '.

Điều kiện tiên quyết này đã gạt ra vô số thần linh Bất Hủ rồi, chứ đừng nói tới phương pháp tu luyện khó khăn. Một khi luyện thành uy lực cũng rất đáng sợ, có thể khống chế nhiều nhất một vạn nô lệ linh hồn.

“Một vạn nô lệ linh hồn. Đó nô lệ linh hồn mà mỗi người đều có thể tự mình tu luyện. " La Phong cảm thán.” Nhưng điều kiện cũng quá hà khắc. Dựa theo suy đoán của ta, truyền thừa Ma Âm Thần Tướng chia làm ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là 3333 tầng, phỏng chừng khi nhận đủ cả Ma Âm Thần Tướng truyền thừa, cường độ chấn phúc niệm lực cũng chỉ tới một vạn. Còn vô số năm qua lại không một ai có thể đi đến điểm cao nhất mà tìm được đầy đủ truyền thừa của Ma Âm Thần Tướng truyền thừa. Có thể tưởng tượng được mức khó khăn của yêu cầu cường độ chấn phúc niệm lực đạt tới một vạn. "

“Tầng thứ năm, đến cả người sáng tạo cũng chưa từng luyện thành, chỉ là suy diễn qui luật và lô-Gích, tưởng tượng ra. "

“Nhưng, công ty Vũ Trụ Giả Định đã xác nhận có thể buôn bán, phỏng chừng siêu tồn tại đỉnh cao nhất công ty Vũ Trụ Giả Định xác nhận tầng thứ năm bản bí pháp này vẫn có thể tu luyện. " La Phong hiểu rõ. Vài nhân vật đỉnh cao ở công ty Vũ Trụ Giả Định, đến cả người kiến tạo ra Ma Sơn cũng không chống lại được.

Khép lại bộ sách bí pháp, La Phong mỉm cười ngồi trước bàn viết, tâm tình rất tốt.

Dựa theo sách này miêu tả, yêu cầu phải luyện thành tầng thứ ba Vạn Tâm Khống Hồn Bí Pháp, mới tin chắc lấy thực lực cấp Giới Chủ đi khống chế cấp Giới Chủ Trùng Tộc Mẫu Sào. Yêu cầu luyện Vạn Tâm Khống Hồn Bí Pháp đến tầng thứ tư, mới có chút hy vọng dùng thực lực Bất Hủ đi khống chế Trùng Tộc Mẫu Sào cấp Bất Hủ.

Về phần tầng thứ năm?

Đến cả người sáng tạo cũng chưa từng luyện thành, người sáng tạo chỉ nói là khi luyện thành thì uy lực khẳng định sẽ cường đại vô cùng.

Phải biết là đến cả ' Trùng Tộc Mẫu Sào Cấp Bất Hủ ' cũng chỉ thai nghén ra được chiến sĩ trùng tộc cấp Bất Hủ như vậy thôi. Còn một khi luyện thành tầng thứ năm, là khống chế được trên vạn nô lệ linh hồn, mỗi nô lệ linh hồn có thể tự mình tu luyện, có ý chí độc lập. Tỷ như khống chế hàng trăm nô lệ cấp Bất Hủ, vậy quả thực có thể tung hoành vũ trụ rồi.

“Người sáng tạo thuần túy là phỏng đoán, đúng là mộng tưởng hão huyền. "

La Phong lắc đầu.” Chỉ cần điều kiện tiên quyết là cường độ chấn phúc linh hồn đạt tới một vạn, cũng khó tin rồi. Đến cả Ma Âm Thần Tướng truyền thừa tỷ tỷ năm cũng không hề có sinh mạng nào tìm được đầy đủ. Hiển nhiên điều kiện tiên quyết tầng thứ năm khó hơn việc trở thành một Vũ Trụ Tôn Giả. "

“Ừm. "

“Dựa theo bí pháp, cường độ chấn phúc niệm lực càng cao, tu luyện càng dễ dàng. " La Phong lộ ra vẻ vui mừng.

Loại bí pháp này lấy cường độ chấn phúc linh hồn làm ‘Cơ sở’. Cơ sở càng cao, càng dễ dàng tu luyện, cơ sở cũng quyết định thành tựu cao nhất.

Cường độ chấn phúc linh hồn là 100, quyết định cho việc thành tựu cao nhất là luyện thành tầng thứ ba ‘Bách Tâm Cảnh’! Bình thường càng tiếp cận tới cực hạn của mình, muốn tiến bộ lại càng khó. Việc này khiến những người bình thường cần những năm tháng dài đằng đẵng không ngừng nghiên cứu tu luyện.

Còn!

Cường độ chấn phúc linh hồn của La Phong là trên 3200, nếu tu luyện tầng thứ ba ‘Bách Tâm Cảnh’ thì quả thực dùng dao mổ trâu để giết gà!

Cơ sở quá bền chắc, tự nhiên khi tu luyện tầng thứ ba với yêu cầu ' Cường độ chấn phúc linh hồn là 100' sẽ đơn giản ngàn lần vạn lần.

“Dựa theo bộ sách, ta cao nhất có thể luyện đến tầng thứ tư. " La Phong thầm nói: " Nhưng hiển nhiên tu luyện tầng thứ tư cực khó. Dù sao bí pháp này, mặc dù coi trọng nhất là cường độ chấn phúc linh hồn, nhưng về phương diện quy luật, phương diện chất lượng niệm lực, đều có yêu cầu khá cao. Bình thường tầng thứ tư, đều là dành cho Bất Hủ lực tu luyện. Lực thế giới mà tu luyện thì khó hơn. "

Kế hoạch đã định, La Phong bắt đầu kiếp sống tiềm tu trong Thần Thú Hợp Cốc.

Ý thức bản tôn người địa cầu đắm chìm vào ‘ Bản Nguyên Châu’ trong nguyên hạch, khống chế những tia lực thế giới, tu luyện Vạn Tâm Khống Hồn Bí Pháp. Bản Nguyên Châu là trung tâm linh hồn, trung tâm năng lượng của La Phong. Cấp Vực Chủ chia làm nguyên lực, niệm lực, nhưng khi thành Giới Chủ, hoàn toàn dung hợp thành lực thế giới.

Phân thân Ma Sát Tộc thì nghiên cứu qui luật Không Gian!

Phân thân Kim Giác Cự Thú tiếp tục tiến hành điêu khắc cực khổ, nhận thức ‘Ý cảnh Thần Thú’. Lúc nào mệt mỏi, sẽ tu luyện Tê Thiên Nhất Trảo. Một khi hết mệt, tiếp tục điên cuồng điêu khắc mài giũa ‘Ý cảnh Thần Thú’. Việc nghiên cứu ý cảnh Thần Thú, ngược lại giúp cho uy lực Tê Thiên Nhất Trảo gia tăng nhanh hơn.

Tam đại phân thân đồng thời tu luyện.

Cảm ngộ qui luật, Vạn Tâm Khống Hồn Bí Pháp, ý cảnh Thần Thú, ba thứ đều có tiến bộ rất lớn!

Thần Thú Hợp Cốc rộng lớn yên tĩnh.

Trên ức người khổ tu khoanh chân chung quanh pho tượng Thần Thú khổng lồ. Trong các huyệt động trên vách đá quanh đó cũng có rất nhiều người khổ tu, chỉ đếm thần linh Bất Hủ cũng phải tới vài chục vạn.

Trên vách đá.

Trong một huyệt động, một nam tử chiến khải màu xám đá đang ngồi xếp bằng tĩnh tọa. Hắn chính là Khắc Bố trưởng lão. Hắn vẫn đang nhìn xuống phía dưới, tựa hồ nhìn xuống pho tượng Thần Thú khổng lồ, nhưng trên thực tế, khóe mắt lại chú ý tới tới một thành viên chung quanh pho tượng Thần Thú khổng lồ - ‘La Phong’.

“Đã một trăm năm rồi, nhân loại này vẫn ngồi đó không nhúc nhích. Đến cả hai Bất Hủ Địch Luân, Tự Phiên Kỳ cũng ở đó không nhúc nhích. " Khắc Bố trưởng lão giận ngứa cả răng.” Địch Luân, Tự Phiên Kỳ căn bản ngăn cản những Kim Giác tộc nhân đến gần, cấm quấy rầy La Phong tu luyện. Muốn giết La Phong... Rõ là chẳng có chút biện pháp nào cả. "

No comments:

Post a Comment