Apr 26, 2004

Đoán ra tin xấuTừ phòng xét nghiệm đi ra, bác sĩ nói với bệnh nhân:
- Tôi có một tin tốt và tin xấu cho anh.
- Cho tôi biết tin tốt trước
- người ốm lạc quan đề nghị.
- Tên của anh sẽ được người ta đặt cho một căn bệnh mới.
2322

No comments:

Post a Comment