Apr 14, 2004

Sướng nhất anh lái đòCô gái hát:

- Chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thẳm...

Chàng trai chen vào:

- Trời! Thế thì coi như mất toi chiếc áo rồi còn gì.

- Thấp thoáng con xuồng bé nhỏ sang sông.

- Thế là tự nhiên thằng lái đó được cái áo, sướng thế chứ!
1345

No comments:

Post a Comment