Apr 13, 2004

Dán TemTrong Dưỡng trí viện, ông giám đốc bắt gặp một thân chủ vén áo cho một bạn đồng viện liếm lưng lia lịa. Ông hỏi:

Hai anh làm gì thế?

Anh kia thụt lưỡi vào đáp:

Đây là một trò chơi mới sáng chế ra.

Ông giám đốc ngạc nhiên:

Trò chơi à? Hai anh chơi gì đấy?

Anh kia nói:

Chúng tôi chơi trò bưu điện. Thằng này làm con tem, tôi liếm nó để dán lên bao thư.

2813

No comments:

Post a Comment