Apr 13, 2004

Thầy đồ ăn vụng chèÔng thầy đồ nọ ngồi dạy học ở nhà kia. Một hôm, nhà chủ có giỗ, nấu chè bày ngay trước mắt, thầy thèm quá không nhịn được, nhân lúc nhà chủ mải bận, thầy ăn vụng luôn mấy bát, chủ nhà biết, nhưng nể không dám nói gì, sợ thầy thẹn mà đi mất.
Ðêm đến, thầy đau bụng quá, muốn đi ngoài, nhưng lại ngại chó dữ. Túng thế, thầy mở tráp ra tương ngay vào đấy.
Sáng hôm sau, mờ đất, thầy đã dậy cắp tráp đi, định ra ngoài ao quẳng đi cho mất tích.
Chẳng ngờ chủ nhà cũng dậy sớm, thấy thầy cắp tráp đi, tưởng thầy ăn vụng chè, ai nói gì, thẹn mà bỏ đi chăng, vội vàng chạy ra cố lưu thầy lại.
- Thầy đi đâu sớm thế?
- Tôi đi đằng này một lúc, xin về ngay.
- Thầy đi có việc mà mang cả tráp đi. Hay là xin thầy để tráp lại đây.
- ấy không! Tôi phải mang cả tráp đi, có chút việc cần.
- Thế thầy định đi thẳng hay sao? Thầy đến đây chỉ có cái tráp mà thầy lại mang cả tráp đi thì tôi không nghe. Thôi, xin mời thầy trở lại.
Nói rồi giằng lấy cái tráp. Thầy đồ sợ quá, cứ giữ riết. Hai bên giằng co nhau, không may tuột tay, tráp rơi xuống đất, cứt bắn ra tung toé!...

333

No comments:

Post a Comment