Apr 7, 2004

Để Vào DĩaMột bộ trưởng vừa mướn được người giúp việc. Bà lớn căn dặn:

Mỗi khi tôi bảo chị lấy một món gì đưa tôi thì phải bỏ món đó vào vào khay hay dĩa đàng hoàng rồi bưng lên tôi, nghe không!

Người giúp việc cúi đầu vâng lời. Một lúc sau bà bộ trưởng bảo chị lấy cái áo choàng cho bà. Chị ở vội vàng vào tủ lấy cái áo choàng bỏ vào cái dĩa lớn, đem đến. Bà bộ trưởng ngạc nhiên quát:

Bộ mày điên rồi sao? Ai lại để cái áo choàng vào dĩa như vậy?

Người giúp việc bình tĩnh trả lời:

Thưa bà, bà vừa bảo con là bất cứ cái gì đưa cho bà cũng phải bỏ vào khay hoặc dĩa cơ mà!

2829

No comments:

Post a Comment