Apr 12, 2004

Sao cứ bốc tôi lên?Trên sàn nhà, huấn luyện viên Judo đang bị một quý bà ghì chặt, ông này rên rẩm:
- Tôi đã bảo bà hàng nghìn lần là sau khi quật đối thủ xuống sàn, thì bà phải đè lên trên khống chế hắn. Tại sao bà cứ bốc tôi lên thế này?
2276

No comments:

Post a Comment