Apr 7, 2004

Chờ LâuTrong phòng đợi của ông trưởng toà, một ông đứng tuổi ngồi chờ khá lâu, lấy làm nóng ruột, gõ cửa bước vào văn phòng, nói rằng:

Tôi được giấy mời sáng nay đến về việc nhận lãnh gia tài của chú tôi, và...

Ông trưởng toà hỏi:

Xin lỗi, chắc ông chờ lâu lắm phải không?

Người thừa hưởng gia tài đáp:

Dạ, lâu lắm! Tôi chờ mười sáu năm rồi!

2786

No comments:

Post a Comment