Jun 2, 2005

Chuyện Về Một Ðường Rayđường ray ngày ấy song song
thân thiết lắm, nhưng vẫn không tương phùng
lãng mạn đến thế là cùng
mười lăm cây số nghe chừng vèo bay
chân hai đứa trên đường ray
thăng bằng tay nắm bàn tay bước đều
nói cười xòa dấu quạnh hiu
nắng trưa mà ngỡ nắng chiều dịu êm
thế rồi sợi khói bay lên
mỏng manh chìm khuất vào miền lãng du
đường ray ngày ấy chừng như
song song mãi, chỉ để... ru một người!809

No comments:

Post a Comment