Jun 13, 2005

Khôn LỏiAnh bợm rượu được bạn mời đến ăn cơm khách. Chàng ta muốn được uống thật nhiều rượu, nhưng không tiện đòi chủ nhân, mới nghĩ ra một mẹo, gọi người hầu rượu đến bên, nói nhỏ :
- Anh bạn, giúp tôi một việc : tôi tửu lượng kém lắm, chỉ nhấp một chén là đã say . Vậy anh làm ơn khi tiếp cho tôi thì hãy rót chừng nữa chén thôi, mà chọn cái chén nào nhỏ nhỏ ấy . Đây, tôi xin biếu anh ít tiền.
Anh bợm rượu dúi vào tay người hầu bàn một tờ giấy bạc. Anh này sướng quá, cảm ơn rối rít rồi ra chỗ khuất xem thì hóa ra là một tờ bạc giả. Tức quá, suốt buổi anh ta nghĩ cách trả thù, bỗng nhớ ra lời dặn của kẻ kia, bụng bảo dạ : "Đã thế, ông cho mày thật say, chết giấc cho bõ tức".
Nghĩ vậy, vào bữa anh hầu cứ chăm chăm rót rượu cho anh bợm nhậu và mỗi lần rót thật đầy chén.
Thế là, anh chàng bợm nhậu nhờ cái khôn lõi của mình mà được một bữa thả cửa .
634

No comments:

Post a Comment