Jun 7, 2005

Mơ ướcBé Bô học lớp hai. Một hôm thầy giáo ra đề tập làm văn: "Hãy nói về mơ ước của em".

Bé Bô viết ngay: "Em muốn làm cảnh sát để giúp đỡ mọi người".

Thầy giáo phê vào bài văn: "Ý hay nhưng phải để ý Rôbe vì nó định cướp nhà băng đấy!"o O o


Nhân "tán" Loan:

- Loan ơi, Loan à. Loan ăn cơm vàng cơm bạc nhà anh, chớ ăn cơm trắng nhà thằng Danh đó mà.

Loan trả lời:

- Nhân ơi, Nhân à! Loan đây thà ăn cơm trắng chứ ăn cơm vàng cơm bạc gãy răng tui sao cha!

(Nhân bỏ ý định).1180

No comments:

Post a Comment