Jun 23, 2005

Phúc đứcQuan tòa hỏi:

- Anh có phản đối lời buộc tội vì say rượu lái xe cán chết người không?

Phạm nhân thở phào:

- Chúa ơi, phúc đức cho tôi quá, thế mà hôm đó tôi cứ tưởng cán chết những hai người cơ đấy.1954

No comments:

Post a Comment