Jun 24, 2005

Lợi ÍchSVA: Bây giờ tao mới biết lợi ích của... tình yêu(!)

SVB: Sao cơ?

SVA: Thì tao và mày ốm lên ốm xuống mãi mà có thấy gì đâu. Thằng Nam có người yêu, vừa ốm, tao với mày đã có đường, sữa ăn... cả tháng!

SVB: Ừ nhỉ!!!
1563

No comments:

Post a Comment