Jun 24, 2005

Kết quả đào tạo thư kýPhóng viên phỏng vấn hiệu trưởng trường dạy nghề:
- Các ngài đào tạo nghề gì vậy?
- Chúng tôi dạy tốc ký, đánh máy, vi tính...
- Kết quả đào tạo thế nào ạ?
- Khóa vừa rồi đã lấy chồng hết. Em học lực kém nhất cũng lấy được một phó tổng giám đốc.
2118

No comments:

Post a Comment