Jun 11, 2005

Con Đường Hoa SữaEm bảo hoa sữa thơm
Hương sắc đến cổng trường
Sáng sáng mình đi học
Cùng hoa sữa chung đường.

Áo em đón hương rơi
Cài lên tóc nụ đời
Sáng sáng mình đi học
Nhìn theo, hoa sữa cười

Hà Nội vào mùa sương
Hoa sữa nhạt dần hương
Con đường hoa sữa vắng
Vì thiếu bước chân thương.

Em đi học trường khác
Đường hoa sấu, hoa me
Hoa sữa ơi đừng khóc
Kẻo ướt lối em về.
815

No comments:

Post a Comment