Jun 18, 2005

Đa ThêDiêm Vương trong buổi chầu tập hợp đông đủ các quan trong triều phán :
- Ai có một vợ đứng bên trái . Ai có hai vợ đứng bên phải .
Có một ông quan bệ vệ, lúng túng, đi tới đi lui không biết đứng vào đâu . Diêm Vương thấy vậy hỏi :
- Sao không vào xếp hàng với người ta ?
- Dạ ! Tại thần có đến ba vợ !
- Sao ? Ba vợ à !
- !!!
- Khanh hãy xếp hàng sau trẫm (!)
721

No comments:

Post a Comment