Jun 15, 2005

Đúng quá đi chứ lịTại quầy phát thuốc Bảo hiểm y tế.

- Chị tá dược ơi! Phát thuốc cho theo đơn này!

- Thưa bác. Cháu không phải là "tá dược" mà là dược tá ạ!

- Ôi chà! Tá dược với dược tá cũng thế cả.

- Ấy không ! Dược tá là người có trình độ sơ cấp về dược. Còn "tá dược" là chất phụ gia, làm kết dính các tinh thể phân tử thuốc lại với nhau ở dạng viên nén. Chẳng hạn như bột...

- Vẽ chuyện! Trông chị cũng giống như... bột. Tôi gọi "tá dược" là đúng quá đi chứ lị!

- ...!!!1995

No comments:

Post a Comment