Jun 5, 2005

Rước ông táoCó một ông mải mê vào sòng bạc quên cả về rước ông Táo. Bà vợ tìm đến, giục mãi, ông vẫn ngồi lì. Bóng tối đã bao trùm, cả làng xóm nhà nào cũng rước xong ông Táo. Bà vợ nóng ruột nắm áo lôi: "Người ta rước hết rồi!"
Ông ta liền trả lời:
- Những ông Táo khôn người ta rước hết rồi. Bây giờ còn rặt những ông Táo dại, tôi không về đâu.

412

No comments:

Post a Comment