Jan 22, 2009

Ám ảnhMột ông đến gặp bác sĩ tâm lý:


- Nào, ông bị làm sao? - Bác sĩ hỏi.

- Thưa bác sĩ, tôi thường xuyên có cảm giác ai đó theo dõi mình.

- Việc này xuất hiện lâu chưa?

- Kể từ khi tôi trốn khỏi nhà tù.

- !!!
1379

No comments:

Post a Comment