Jan 20, 2009

Trong phiêm tòaQuan toà hỏi bị cáo:


- Tại sao anh lại phủ nhận việc có mặt ở nơi xảy ra vụ án, trong khi những 20 nhân chứng khẳng định rằng họ trông thấy anh ở hiện trường?


- Thưa quý tòa, nhưng tôi có thể mời tới đây hàng trăm nhân chứng không hề trông thấy tôi ở đó.


***


- Bị cáo, khi anh nhận được chiếc nhẫn này, tại sao anh không nộp cho cảnh sát?


- Đâu cần thiết phải làm vậy, vì ở mặt trong chiếc nhẫn có ghi dòng chữ “Mãi mãi là của anh” mà.

449

No comments:

Post a Comment