Jan 4, 2009

Phối hợp- Nhờ anh chỉ cho đường đến bưu điện ?

- À, vừa may. Tôi cũng đang muốn tới đó. Ta hãy phối hợp với nhau. Anh đi hướng Nam, tôi đi hướng Bắc, và chúng ta sẽ tường thuật lại tiến triển mỗi khi mình gặp nhau.
2054

No comments:

Post a Comment