Jan 3, 2009

Dùi cui đọ sức với váy!!Hai vợ chồng đi phố, dù đèn đỏ nhưng ông chồng vẫn không dừng bước. Anh cảnh sát trông thấy hét lớn nạt ông.

Bà vợ nổi giận xông lên, nói với viên cảnh sát:

- Ông gan thật! Ngoài tôi ra, không ai có quyền... nạt chồng tôi cả.

- !?
1344

No comments:

Post a Comment