Jan 27, 2009

Thầy của con vẹtTrong tiệm bán thú nuôi một con vẹt rất xinh đẹp được đề giá cao, kế bên có một con quạ vừa xấu vừa già.

Một người khách ghé vào định mua con vẹt nọ.

"Vẹt này bán chung với quạ đen kia."

Ông chủ tiệm khẳng định:

"Cái con quạ vừa già vừa xấu tôi mua để làm gì" Khách hàng ngạc nhiên.

"Chớ coi thường! Nó chính là thầy của con vẹt đấy."2673

No comments:

Post a Comment