Jan 9, 2009

Huế và em
Hương giang sông nước êm đềm
Con thuyền lờ lửng liễu mềm vấn vương
Ngự viên bát ngát trầm hương
Phi tần múa khúc nghê thường chờ ai?


Bẽ bàng hương phấn phôi phai
Lẻ loi Thiên Mụ ngân hoài hồi chuông
Gió lay ngàn cánh phượng buồn
Thần công hai dãy đứng muôn năm chờ


Dõi theo đỉnh Ngự xa mờ
Em nghiêng vầng nón bài thơ thẹn thùng
Ðiệu Hành vân ai hát não nùng
Ngậm ngùi đàn khóc tơ chùng phím xưa


Thênh thang nắng ấm giao mùa
Chiều vương áo tím thoáng đùa tóc mây
Môi thơm ngực thiết tha đầy
Buâng khuâng Tôn nữ má hây hây hồng


Vân Lâu bến vẫn ngóng trông
Thuyền theo sóng nước bềnh bồng nơi đâu?
Trạng nguyên giấc mộng Công Hầu
Ðể cho Tôn nữ ôm sầu tương tư

2717

No comments:

Post a Comment