Jan 15, 2009

Đó là lịch sử!Cháu:Nội đang đọc sách gì đấy ạ?
Nội:Sách lịch sử đó, con.
Cháu nhìn vào quyển sách ông nội đang đọc, chun mũi: Nội xạo, quyển sách này nói về sex cơ mà.
Ông cụ nhìn thằng bé, chậm rãi: À, nhưng đối với nội, đó là lịch sử!.
1342

No comments:

Post a Comment