Jan 13, 2009

Chẳng thèmCó một ông tuy đã đông con nhưng tính vẫn thích "tòm tem". Ðến kỳ vợ ông sinh nở đứa con thứ tư mới được có ba ngày mà đang đêm ông đã mò vào buồng vợ để mong được chiều... Nhưng vừa bước chân đến cửa buồng, bà vợ đã nói
tướng lên:
- Tôi mới ở cữ có ba ngày mà ông đã định vào à?
Vừa ngượng vừa tức ông chồng ấp úng chống chế:
- Thế à? Tớ tưởng bốn ngày hứ ba ngày thì tớ chẳng thèm...367

No comments:

Post a Comment