Jan 18, 2009

Cái GươngKhi ông phú hộ ngó vô cái gương thì cười hỏi :
- Đời con cho chí đời cha
Tui nay mới thấy đàn bà có râu .
Còn có người kể :
Khi bà phú hộ ngó vô cái gương thì dỗ con gái :
- Nín đi con, cái con trời đánh đó già khú, hơi đâu .
Phú hộ chạy đem cái gương trình lên quan. Ông quan bụng phệ nghe chuyện, đặt cái gương ngang bụng mình, thình lình đập bàn quát :
- Sao để đến cái bụng chình ình ra thế này mới thưa kiện, hả ?623

No comments:

Post a Comment