Jan 25, 2009

Cho Khát Nước Chết LuônMột anh hà tiện khác cũng thuộc loại vắt cổ chày ra nước, không bữa cơm nào mà dám mua thức ăn. Anh ta treo một con cá gỗ lơ lững ở giữa nhà, dặn các con khi ăn cơm thì nhìn lên cá gỗ, chép miệng một cái rồi và cơm, coi như là đã được ăn cơm với cá rồi .
Đứa con út mới lên bốn tuổi, háu ăn, nhìn lên con cá gỗ chép miệng luôn mấy cái mới và cơm. Thằng lên sáu trông thấy liền mách bố :
- Thằng này nó chép miệng mấy cái liền mới và cơm đó bố ạ !
Anh ta mắng :
- Cứ để nó ăn mặn cho khát nước chết luôn !!!
631

No comments:

Post a Comment