Apr 12, 2014

Thôn Phệ Tinh Không-Chương 1233


Thiên Hai Mươi Bốn Tối Cường Giả Ngã Xuống

Chương Ba Mươi Bốn - Chính Là Truyền Thừa Không GianTác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Người dịch: Workman

Nguồn: ttv.com
Mặc dù chỉ nhận chủ Truyền Thừa Không Gian, nhưng trong lòng La Phong vẫn còn nhiều nghi hoặc về Mộ Lăng Chi Chu, Truyền Thừa Không Gian. Do đó lập tức thần lực bao lấy viên Ký Ức Chi Thạch, sau đó hàng loạt tin tức bắt đầu truyền vào.

Đây những tin tức mà ý thức giả định của Đoạn Đông Hà lưu lại trước khi tiêu tan, nói về rất nhiều công năng và các điểm cần chú ý ở Truyền Thừa Không Gian. Hơn nữa cũng nói cho La Phong biết rõ về sự cải tạo Mộ Lăng Chi Chu, thậm chí cũng nói cả hạch tâm khống chế Mộ Lăng Chi Chu ở đâu, làm sao khống chế, tất cả đều rõ ràng.

“Tổ sư đời thứ ba cũng chuẩn bị rất chi tiết. “ La Phong cảm khái vạn phần.

“Cả Truyền Thừa Không Gian, cơ hồ đều là thành tựu của tổ sư đời thứ ba, 5% khác là từ các thế hệ người nhận truyền thừa khác. Việc này khiến Truyền Thừa Không Gian, chính là do một cường giả tạo nên rất hoàn mỹ.”

La Phong cảm khái.

Quá tường tận.

Nếu không có tin tức Đoạn Đông Hà lúc trước lưu lại, mình mặc dù nhận chủ Truyền Thừa Không Gian, e rằng cũng phải đi một thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng mới có thể hiểu rõ các nơi. Bây giờ tất cả đều đã được khống chế tùy tâm.

Truyền Thừa Không Gian căn bản cũng cùng loại với Vũ Trụ Nhỏ, phân ra rất nhiều không gian độc lập.

Có thứ cùng loại với một siêu thư viện ( chính là rất nhiều tin tức ẩn chứa trong Ký Ức Chi Thạch ), cơ hồ ghi lại toàn bộ những kỹ nghệ cơ sở của văn minh viễn cổ, lại còn có vô số kinh nghiệm đi tới đỉnh cao nhất. ( kinh nghiệm của người nhận truyền thừa các thế hệ, còn có vô số tin tức trân quý mà họ thu thập ).

Có thứ cùng loại với không gian chuyên môn để thí luyện chiến đấu. Một không gian giả định nhỏ, bên trong có một đối thủ, tổng cộng có 282 đối thủ, kể cả các thế hệ Đoạn Đông Hà. Ý thức trong không gian giả định có thể tiến vào giao thủ với họ. Những đối thủ giả định ấy đều có thể thi triển ra uy năng của các siêu cường giả lúc trước. Đối thủ cường đại nhất đương nhiên là tổ sư đời thứ ba.

Có thứ cùng loại với nơi chuyên môn dùng để sáng tạo bí pháp...

Có thứ chuyên môn để bồi dưỡng binh khí của mình...

Có chỗ tĩnh tu...

Có chỗ chuyên môn...

Tóm lại, cả Truyền Thừa Không Gian chính là một nơi mà những người nhận truyền thừa không ngừng bổ sung hoàn mỹ đến cực hạn.

“Cái này... quá xa. “ La Phong chớp chớp mắt.

Trước khi nhận truyền thừa, hắn có rất nhiều tưởng tượng. Quả thật sau khi tiếp xúc, hắn mới phát hiện óc tưởng tượng của mình vẫn không đủ, quá coi thường người nhận truyền thừa các thế hệ Đoạn Đông Hà.

Truyền Thừa Không Gian có thể nói là xa xỉ đến cực hạn, việc không thể trở thành một siêu cường giả quả là xác suất nhỏ nhất. Đương nhiên chỉ là thời gian dài ngắn không nhất định mà thôi.

Hơn nữa Đoạn Đông Hà nhất mạch đối với việc tuyển ra người nhận truyền thừa cũng yêu cầu rất hà khắc. Có thể được tuyển, tuyệt đối phải là người có thiên phú, có nghị lực, thứ gì cũng phải cực cực cao. Cho dù không có truyền thừa, thì thành tựu tương lai của họ cũng sẽ không nhỏ.

Khi đã có Truyền Thừa Không Gian phụ trợ, quả thực chính là như hổ thêm cánh, tự nhiên có thể đi rất xa.

“Tại Vũ Trụ Hải, những truyền thừa luôn bị tranh giành tới sứt đầu mẻ trán, đặc biệt là loại liên kích như Thần Nhãn Tộc. Mà nó vẻn vẹn chỉ là một phần rất bình thường trong văn minh viễn cổ.”

“Còn các nhánh nhỏ hơn, thậm chí công kích linh hồn, ảo thuật, luyện chế chí bảo, chế tạo khống chế cơ giới... Quả thực quả nhiều thứ...”

La Phong cảm khái.

Mình đã nắm giữ một cơ sở văn minh cường đại viễn cổ! Còn đốI với Đoạn Đông Hà nhất mạch mà nói thì tin tức trên một ức viên Ký Ức Chi Thạch tất cả đều chỉ là những nhánh nhỏ, đều là thuộc loại có thể tùy ý cho các thế hệ Đoạn Đông Hà ngoại truyền.

“Tri thức mới là sức mạnh.”

“Kinh nghiệm của vô số cường giả, lý luận tu luyện của vô số trường phái, đều được vô số cường giả người trước ngã xuống, người sau tiến lên sáng chế, đây là thứ căn bản nhất. “ Việc La Phong làm đầu tiên, cũng việc mà các thế hệ Đoạn Đông Hà trước dây cơ hồ đều làm...

Đó là ghi nhớ tất cả Ký Ức Chi Thạch!

Có lẽ mình không đi theo những trường phái ấy, nhưng việc loại suy cũng giúp cho mình tu luyện, hoặc khi chính thức chiến đấu mà gặp phải đối thủ có trường phái như vậy, cũng có thể biết được một chút chi tiết, ưu điểm, nhược điểm.

“Đến đây đi. “ La Phong vung tay lên.

Giữa không trung nhất thời lơ lửng vô số viên đá đen, trên một ức.

“Phân nhóm, phân loại. “ La Phong phân ra vô số thần lực đồng thời tràn vào tất cả Ký Ức Chi Thạch. Bắt đầu đồng thời tiến hành tiếp xúc với một bộ phận tin tức, tiến hành phán định chủng loại và bắt đầu phân loại. Chỉ thấy vô số Ký Ức Chi Thạch bắt đầu được phân chia.

Phân loại trước, sau đó bắt đầu nhớ.

La Phong trong không gian tu luyện với thời gian gia tốc đạt tới vạn lần, vẻn vẹn chỉ bỏ ra gần 15 ngày đã sắp xếp tất cả Hạch Tâm Truyền Thừa, rồi ghi nhớ ( thực tế là bỏ ra là mấy trăm năm ).

Sau đó hắn bắt đầu tiến hành công việc khổng lồ hơn nữa, bắt đầu nhớ quá ức viên Ký Ức Chi Thạch...

Trên ức viên Ký Ức Chi Thạch, mỗi viên đều là bộ phận cơ sở, do đó tin tức thua xa Hạch Tâm Truyền Thừa.

Nhưng cũng mất gần 30 năm mới toàn bộ nhận xong ( kì thực là 30 kỷ nguyên ).

Sau khi toàn bộ nhận, La Phong mới bắt đầu tinh tế đọc và nghiên cứu. Thời gian dài hơn việc nghi nhận rất nhiều. Lúc trước chỉ là nhét vô số bộ sách vào trong đầu, bây giờ phải từ từ lật xem.

Mộ Lăng Chi Chu vẫn lơ lửng trong Viêm Băng Vực, cửa khoang vẫn đóng lại.

Thỉnh thoảng có cường giả đi qua, hâm mộ liếc mắt nhìn, nhưng cũng rất nhanh rời đi, không dám lưu lại, sợ sẽ khiến cho Đoạn Đông Hà bất mãn. Dù sao đến cả Đệ Nhị Chân Chủ, Đệ Thất Chân Chủ của Thần Nhãn Tộc cũng trong nháy mắt bị diệt.

Hi các thế lực lớn Vũ Trụ Hải đang băn khoăn suy đoán, thậm chí tuyệt đại đa số vẫn không rõ ràng lắm người nhận truyền thừa rốt cuộc là ai, thì La Phong lại thản nhiên nghiên cứu. Trong Truyền Thừa Không Gian là tuyệt đối an toàn, huống chi Truyền Thừa Không Gian là ở bên trong Mộ Lăng Chi Chu.

Mộ Lăng Chi Chu một khi đóng lại.

Cả Vũ Trụ Hải không ai có thể xông vào! Ai dám xông vào cũng phải chết, Mộ Lăng Chi Chu tuy không thể công kích ra ngoài, nhưng bên trong đã được Đoạn Đông Hà cải tạo, có khá nhiều thủ đoạn rất đáng sợ, Vũ Trụ Tối Cường Giả đi vào cũng chịu chết.

Thời gian trôi qua, La Phong càng lúc càng hiểu rõ quá trình phát triển của một Bất Hủ, một Vũ Trụ Tôn Giả, một Vũ Trụ Chi Chủ, kể cả một Vũ Trụ Tối Cường Giả.

Cho dù là những Vũ Trụ Tối Cường Giả cũng không biết nhiều bằng La Phong.

Vì trong văn minh viễn cổ, họ đã phân tích vô cùng rõ ràng, còn trong truyền thừa Đoạn Đông Hà nhất mạch, lại chỉ thuộc loại những Ký Ức Chi Thạch bình thường nhất ở bên ngoài, căn bản không có giá trị mấy.

La Phong tuy vẻn vẹn chỉ là Vũ Trụ Tôn Giả, nhưng lại có tư cách chỉ điểm Vũ Trụ Chi Chủ, thậm chí có tư cách chỉ điểm cả Vũ Trụ Tối Cường Giả!

Dù sao Vũ Trụ Tối Cường Giả trong Vũ Trụ Hải ai nấy đều chỉ là người mù qua sông, cho dù đột phá, nhưng ai nấy cũng đều là lờ mờ. Dù sao kinh nghiệm từ các tiền bối cũng quá hiếm, căn bản không thể tiến hành nghiên cứu một cách có hệ thống.

Đảo mắt, hắn đã nhận truyền thừa được 2600 năm

Vũ Trụ Giả Định, trong một vị diện độc lập của Người Sáng Lập Cự Phủ.

- La Phong thành người nhận truyền thừa đã lâu như vậy, chỉ gửi cho chúng ta một tin nhắn, rồi không hiện thân nữa.

Chung quanh tinh không vô tận tăm tối, trước Thần Điện lơ lửng, Hỗn Độn Thành Chủ và Người Sáng Lập Cự Phủ đang ngồi đối diện nhau.

Nói về giao tình, Hỗn Độn và Cự Phủ có giao tình rất sâu. Lúc trước Nguyên Tổ chỉ điểm Hỗn Độn, cũng chỉ điểm Cự Phủ. Hỗn Độn thuộc loại tương đối nghe lời, luôn ở dưới trướng Nguyên Tổ nghe theo dạy bảo, là đại đệ tử của Nguyên Tổ. Còn Cự Phủ tắc khác hẳn,hắn tương đối độc hành, lại thường xuyên ra bên ngoài lang bạt. Nguyên Tổ cũng chẳng có danh phận thầy trò với hắn.

Nhưng không hề nghi vấn gì, Hỗn Độn và Cự Phủ, mới là hai đệ tử sớm nhất của Nguyên Tổ. Một người là đại đệ tử, một người là đệ tử nhưng không có danh phận thầy trò. Cự Phủ tựa như huynh đệ, đặc biệt là sau khi Nguyên Tổ bị trấn áp, toàn bộ tộc quần nhân loại đã do hai người bọn họ chống đỡ! Về sau, giao tình hai người tự nhiên sâu nhất, thường xuyên cùng nhau nghiên cứu thảo luận.

- Ha ha, ngươi còn lo lắng cho đồ đệ bảo bối của ngươi à.

Cự Phủ cười ha ha nói.

- Ta cũng lo lắng!

Hỗn Độn lắc đầu:

- Ai biết văn minh viễn cổ như thế nào, Đoạn Đông Hà có phải là có ý đồ gì khác không, ai biết?

- Ngươi cứ tìm La Phong không được à?

Cự Phủ nói.

- Ta lo sẽ quấy rầy hắn tiếp nhận truyền thừa.

Hỗn Độn khẽ nhíu mày.

- Lo lắng cái gì? La Phong có mấy đại phân thân, chẳng lẽ lúc nhận truyền thừa thời, một phân thân hơi phân ra chút ý thức tiến vào Vũ Trụ Giả Định cũng không được à?

Cự Phủ lắc đầu:

- Ngươi lo lắng, ta sẽ tìm hắn!

Cự Phủ thật ra rất đơn giản, trực tiếp gửi một tin nhắn cho La Phong.

Chẳng mấy chốc...

Trước Thần Điện yên tĩnh chợt xuất hiện một thân ảnh, chính là La Phong mặc áo bào trắng đơn giản. Vì hắn quen đã mặc áo giáp màu bạc, do đó La Phong tự nhiên thích màu bạc, màu trắng.

- La Phong

Người Sáng Lập Cự Phủ vừa mở lời, đột nhiên nhướng mày, cẩn thận quan sát La Phong.

Hỗn Độn tâm tư bình thản, nhưng khi nhìn La Phong, cũng giật mình.

Hai người bọn họ cảnh giới cao như thế nào chứ?

Chỉ liếc mắt đã nhìn ra, La Phong trước mắt đã biến hóa quá lớn. Đó là một loại khí chất ẩn chứa. Một vài người khi chiến đấu thì khí chất trở nên kiên nghị sắc bén hơn, một vài người đọc sách sẽ có phong độ của người trí thức.

Trải qua những việc khác nhau, sẽ làm khí chất biến hóa. Còn La Phong khi hấp thu cả văn minh viễn cổ cơ sở, nhãn giới bản thân, cảnh giới của hắn đều phát sinh biến hóa nghiên trời lệch đất, vượt xa rất nhiều Vũ Trụ Tối Cường Giả. Hắn hoàn toàn có thể làm sư phụ của một vài Vũ Trụ Tối Cường Giả, có thể chỉ điểm cho họ.

- Xem ra, truyền thừa cũng không bình thường.

Cự Phủ quay đầu nhìn về phía Hỗn Độn Thành Chủ, cảm khái:

- Ta vừa nhìn hắn, có cảm giác như thấy Nguyên Tổ năm đó, Nguyên Tổ cũng thích mặc áo bào trắng.

- Đúng là có cảm giác này.

Hỗn Độn Thành Chủ cũng cười.

La Phong thì đi ra phía trước:

- Người Sáng Lập Cự Phủ, sư phụ, hai người các ngươi đừng giễu cợt ta chứ.

- Ta thấy

Cự Phủ nói:

- Ngươi thu hoạch rất lớn.

- Như thế nào?

Hỗn Độn Thành Chủ cũng không còn chọc ghẹo, liền nói:

- Truyền thừa lần này làm sao, đối với tộc nhân loại ta có trợ giúp như thế nào? Có nắm chắc giúp nhân loại ta siêu thoát Luân Hồi không?

Cự Phủ bên cạnh cũng tỏ vẻ chờ mong.

La Phong gật đầu:

- Từ giai đoạn Bất Hủ một mạch tới Vũ Trụ Tối Cường cực hạn, tất cả đều nằm trong lòng ta.

Khẩu khí này to thật!

Cự Phủ, Hỗn Độn Thành Chủ nhìn nhau, mắt đều lóe lên.

No comments:

Post a Comment