Aug 7, 2012

Lộc Đỉnh Ký - Hồi 130

Hồi 130

Lũ man mọi đột kích quần hùng

Tiếp theo lại nghe tiếng tay chân đấm đá trên cửa sổ, tựa hồ Vi Tiểu Bảo đang cùng người động thủ.

Ngô Lập Thân nghe nói Vi Tiểu Bảo đã tới, liền đưa mắt ra hiệu rồi quát hỏi :

- Ai ?

Hai tên đệ tử của lão liền rút khí giới để đón tiếp những chiêu số của A Kha.

Ngô Lập Thân nhảy vọt ra ngoài sảnh đường thấy một mình Vi Tiểu Bảo đang vung chân đá vào cửa sổ "binh binh" Chẳng có ai động thủ với gã cả.

Ngô Lập Thân xuýt nữa phì cười. Lão lớn tiếng quát :

- Các người hãy dừng tay ! Thằng nhỏ này đên đây làm chi ?

Vi Tiểu Bảo la lên :

- Ta theo sư thư đến cứu người. Các ngươi muốn yên lành thì buông tha y ra. Trời ơi ! Hỏng bét. Bọn nhà quê này võ công quả nhiên lợi hại ! Gã vừa la vừa chạy ra ngoài.

Ngô Lập Thân vừa cười vừa rượt theo.

Ra ngoài từ đường rồi, Vi Tiểu Bảo dừng bước cười nói :

- Nhị ca ! Tiểu đệ đa tạ nhị ca. Màn kịch này đóng hay quá ! Ngô Lập Thân cười hỏi :

- Phải chăng vị cô nương đó là ý trung nhân của huynh đệ ? Quả nhiên võ công y rất cao cường. Nhân phẩm cũng... cũng... Khá lắm.

Lão vốn là người thô hào, nên đối với sắc đẹp của A Kha lão chẳng quan tâm, chỉ nói lấy lòng Vi Tiểu Bảo. Nhưng chiêu số tinh diệu của cô thực khiến cho lão phải ngấm ngầm kính phục.

Vi Tiểu Bảo thở dài đáp :

- Đáng tiếc là y một lòng một dạ nhất quyết lấy thằng nhỏ thối tha kia, chứ không ưng tiểu đệ. Các vị đã ép buộc thằng lỏi thối tha đó phải làm lễ bái đường thành thân với cô thôn nữ kia, giả tỷ các vị lại bức bách cô này cùng tiểu đệ! Gã đang nói giở câu, chợt động tâm cơ, liền tiếp :

- Nhị ca ! nhị ca đã giúp tiểu đệ thì xin giúp cho đến nơi. Tiểu đệ giả vờ bị nhị ca bắt được. Rồi nhị ca bắt luôn cả cô kia, bức bách hai đứa làm lễ bái đường thành thân, hoà duyên cầm sắt. Nhị ca tính như vậy có được không ?

Ngô Lập Thân nổi lên tràng cười hô hố. Bất giác lão lại lắc đầu luôn mấy cái đáp :

- Hay lắm ! Hay lắm ! Vi huynh đệ ! Huynh đệ bất tất phải quan tâm, tiểu huynh quen thói phải gục gặc cái đầu, nên người ta tặng cho cái ngoại hiệu là Dao đầu sư tử. Nhưng...

Lão nói tới đây lộ vẻ ngần ngừ.

Vi Tiểu Bảo hỏi :

- Nhưng làm sao ?

Ngô Lập Thân đáp :

- Chúng ta là những người nghĩa hiệp, đùa giỡn một chút thì được. Huynh đệ chớ có đa tâm. Tiểu huynh xin nói thành thực :

hành động tham hoa hiếu sắc, hoang dâm vô độ, nhất định không nên phạm vào.

Vi Tiểu Bảo nói :

- Cái đó đã hẳn. Y là sư tỷ của tiểu đệ, nếu làm lễ bái đường thành thân xong là nên đạo vợ chồng. Tiểu đệ không phải hạng ong bướm vật vờ. Sao lại gọi là tham hoa hiếu sắc được ?

Ngô Lập Thân nói :

- Phải rồi ! Phải rồi ! Thế là huynh đệ hứa với ta không làm điều bại hoại, trái đường nghĩa hiệp cùng vị cô nương kiạ. Vi Tiểu Bảo ngắt lời :

- Nhị ca cứ yên tâm. Trăm ngàn lần tiểu đệ không làm chuyện tồi bại với y.

Bậc đại trượng phu nhất ngôn ký xuất... cái gì mã nan truy.

Ngô Lập Thân cả mằng cười nói :

- Tiểu huynh đã biết huynh đệ là tay anh hùng hảo hán lừng lẫy tiếng tam.

Nếu vị cô nương kia mà kết duyên cầm sắt với huynh đệ thì đó là một điều phúc đức cho cô.

Vi Tiểu Bảo nói :

- Nhị ca làm ông mai cho. Chung rượu mừng này mời nhị ca uống trước.

Ngô Lập Thân cười đáp :

- Tuyệt diệu ! Thật là tuyệt diệu ! Vi huynh đệ ! Chúng ta động thủ đi.

Vi Tiểu Bảo đưa tay ra sau lưng cười giục :

- Nhị ca hành động đi ! Bất tất phải khách sáo.

Ngô Lập Thân vươn tay trái ra chụp lấy cổ tay Vi Tiểu Bảo. Lão lớn tiếng quát :

- Thử xem ngươi còn trốn được nữa chăng ?

Rồi lã lôi Vi Tiểu Bảo vào sảnh đường.

Lúc này thanh đơn đao của A Kha đã bị đánh rớt khỏi tay cô. Ba món binh khí chỉ vào trước ngực và sau lưng cô.

Bọn Ngao Bưu tuy kềm chế được A Kha, nhưng biết cô là ý trung nhân của Vi Tiểu Bảo nên không dám vô lễ chút nào.

Ngô Lập Thân cởi dây lưng cột hai tay Vi Tiểu Bảo lại, đẩy gã ngồi xuốn ghế. Lão lại đến trói A Kha.

Vi Tiểu Bảo lớn tiếng thoá mạ không ngớt.

Ngô Lập Thân gầm lên :

- Thằng qui? con kia ! Ngươi chỉ thoá mạ một câu nữa là ta móc tròng mắt ngươi lập tức.

Vi Tiểu Bảo cũng quát lớn :

- Thằng giặc thối tha này ! Ta cứ chửi bới ngươi để ngươi làm gì thì làm.

A Kha khẽ nói :

- Sư đệ ! Đừng thóa mạ hắn nữa để tránh cái tai hại trước mắt.

Vi Tiểu Bảo nghe cô khuyên giải mới im tiếng.

Ngô Lập Thân nói :

- Cô này còn biết điều một chút. Nhân phẩm cô cũng vào hạng thanh cao.

Hay lắm ! Ta có người anh em chưa vợ, bữa nay để y cùng cô kết duyên cầm sắt cho cô thành em dâu ta.

A Kha cả kinh vội nói :

- Không được ! Không được ! Ngô Lập Thân tức giận hỏi :

- Sao lại không được ? Cô đã lấy ai chưa ?

A Kha thẹn đỏ mặt lên đáp :

- Chưa ! Ngô Lập Thân nói :

- Chưa lấy ai thì sao lại không được ? Đằng nào con gái lớn cũng phải đi lấy chồng. Người anh em của ta là anh hùng hào kiệt, lại không làm nhục cô, sao cô không chịu ? Người nhà đâu ? tấu nhạc đi ! Bọn Ngao Bưu liền khua chuông gõ trống vang lừng. Tiếng nhạc nổi lên cực kỳ náo nhiệt.

Suốt đời A Kha chưa bao giờ bị kinh hãi như lần này, cô nghĩ thầm :

- Hắn quê mùa hung bạo thế này thì người anh em của hắn chắc còn đáng sợ, đáng ngán hơn. Nếu ta thất thân với kẻ ngu phu tục tử thì dù có tự tận cũng không rửa được cái nhục trọn đời.

Cô nghiến chặt hai hàm răng, sợ quá không thốt nên lời.

Ngô Lập Thân cười nói :

- Hay lắm ! Thế là cô ưng thuận rồi.

Lão vẫy tay một cái. Tiêng chiêng trống liền dừng lại.

A Kha la lên :

- Không, không ! Ta không chịu. Các ngươi giết ta đi.

Ngô Lập Thân tức giận quát :

- Được lắm ! ta giết ngươi và giết luôn cả sư đệ của ngươi nữa.

Lão nói rồi cầm lấy thanh cương đao ở trong tay Ngao Bưu khoa lên mấy cái.

A Kha vừa khóc vừa la :

- Ngươi giết ta mau đi ! Nếu ngươi không giết thì chẳng phải là hảo hán.

Ngươi... ngươi giết cả sư đệ ta nữa... giết gã trước càng hay.

Ngô Lập Thân đưa mắt nhìn Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm :

- Con nhỏ này đã vô tình vô nghĩa với Vi Tiểu Bảo như vậy thì gã còn lấy thị làm chi ?

Vi Tiểu Bảo cũng tức giận mắng thầm :

- Con dượi thối tha kia ! Tại sao mi lại bảo lão giết ta trước ?

Ngô Lập Thân tức giận lớn tiếng :

- Cô đã muốn giết sư đệ, thì ta lại không giết gã nữa. A Cẩu ! Đem thằng lỏi thối tha này ra ngoài kia chặt đầu.

Lão vừa hô vừa trỏ vạo Trịnh Khắc Sảng.

Ngao Bưu dạ một tiếng rồi lôi Trịnh Khắc Sảng đi.

A Kha hốt hoảng la :

- Không ! đừng giết y... gia gia y...

Ngô Lập Thân hỏi :

- Được rồi ! Vậy người có bằng lòng làm em dâu ta không ?

A Kha vừa khóc vừa đáp :

- Không không ! Ngươi giết chết ta đi hay hơn.

Ngô Lập Thân quẳng cương đao xuống cầm lấy roi ngựa quất :

- Ta không giết ngươi, hãy đánh ngươi một trăm roi trước.

Trong lòng tức giận vô cùng, lão không nín được vung roi lên không , toan đập xuống mình A Kha.

Vi Tiểu Bảo vội la lên :

- Hãy khoan.

Ngô Lập Thân vội dừng roi lại không đập xuống nữa. Lão hỏi :

- Sao ?

Vi Tiểu Bảo đáp :

- Chúng ta là anh hùng hảo hán phải nhớ điều nghĩa khí. Tại hạ cùng sư tỷ như chân tay ruột thịt. Vậy trăm roi đòn đó tại hạ chịu thay cho y.

A Kha thấy Ngô Lập Thân hung hăng cầm roi vung lui vung tới, trong lòng cô đã hoang mang, khiếp sợ, nhưng cô nghe Vi Tiểu Bảo nói vậy lại mừng thầm.

Cô nói :

- Sư đệ ! Ngươi quả là người tốt ! Vi Tiểu Bảo nhìn Ngô Lập Thân nói :

- Hỡi ơi ! Lão huynh ! bất cứ việc gì cũng do một mình tại hạ gánh vác. Cái đó kêu bằng bậc đại trượng phu không sợ nguy nan, thẳng thân đứng ra nhận lãnh trách nhiệm. Lão huynh không nên bức bách sư tỷ của tại hạ phải lấy lệnh huynh đê. Nếu lão huynh có chị em nào ế chồng thì để tại hạ bái đường, thành thân với y cũng được.

Gã ngừng lại một chút rồi tiếp :

- Trịnh công tử đã lấy một cô vợ, tại hạ cũng lấy một cô. Thế công bằng không ai hơn không ai kém. Dù còn người nào nữa cứ gả cả cho tại hạ cũng được. Bất luận rổ rá cạp lại, chổi cùn giẻ rách, tại hạ thu nạp hết! Gã nói tới đây, bọn Ngô Lập Thân không nhịn được nổi lên tràng cười hô hố.

A Kha cũng phải phì cười. Nhưng cô chỉ cười một tiếng rồi nghĩ đến mình đang bị ép uổng, bất giác lại sa nước mắt.

Ngô Lập Thân cười nói :

- Chú nhỏ này ăn nói dứt khoát đâu ra đấy, đáng là một trang hán tử. Ta cũng muốn tha các ngươi, nhưng ta đã nói mấy lời không thể bỏ đi được. Nếu mấy câu nói vu vơ đủ khiến ta rút lui ý định thì chẳng hoá ra ta là cái bị thịt ?

Việc bái đường thành thân nhất định phải làm.Vậy ai bái đường đây ? Ngươi hay là cô kia ?

A Kha muốn thoát thân cho chóng, vội đáp :

- Để y bái đường ! để y bái đường ! Ngô Lập Thân trợn mắt nhìn A Kha lớn tiếng hỏi :

- Cô muốn gã bái đường thành thân ư ?

A Kha bẽn lẽn cúi đầu xuống đáp :

- Phải rồi ! Ngô Lập Thân nói - Hay lắm ! Lão trỏ vào Vi Tiểu Bảo lớn tiếng :

- Bữa nay nhất định phải bái đường thành thân.

Vi Tiểu Bảo nhìn A Kha ngập ngừng :

- Tại ha...

A Kha khẽ bảo gã :

- Sư đệ Ơi ! Bữa nay ngươi cứu ta thoát nạn. Vĩnh viễn ta không quên ơn.

Ngươi nên nhận lời đi ! Vi Tiểu Bảo hỏi :

- Sư thư muốn tiểu đệ bái đường thành thân ư ? Hỡi ơi ! Sư thư đã biết vụ này thật khó giải quyết! A Kha lại nói.

- Ta biết rồi ! Nếu bữa nay ngươi không giúp ta thoát nạn thì ta chỉ còn đường đập đầu tự tử. Ta• không làm gì được, nên phải năn nỉ ngươi... bọn chúng... hung dữ quá ! Vi Tiểu Bảo lớn tiếng :

- Sư thư ơi ! Bữa nay sư thư đã mở miệng năn nỉ tiểu đệ. Tiểu đệ đành miễn cưỡng vâng lời sư thư. Sư thư yêu cầu tiển đệ bái đường thành thân, nhưng tiểu đệ chẳng vui lòng chút nào.

A Kha đáp :

- Phải rồi ! Ta yêu cầu sư đệ, năn nỉ sư đệ. Sư đệ là bậc anh hùng hảo hán, là bậc đại trượng phu thẳng thắn đứng ra cứu người trong lúc nguy cấp, lại • chịu nghe lời ta nữa.

Vi Tiểu Bảo thở dài nói :

- Sư thư ơi ! Lòng dạ của sư thư tiểu đệ hiểu cả rồi. Dù sư thư có bắt tiểu đệ phải chết ngay lập tức, tiểu đệ cũng quyết chẳng chau mày. Sư thư đã muốn tiểu đệ bái đường thành thân, dĩ nhiên tiểu đệ phải vâng lời.

A Kha nói :

- Ta biết sư đệ đối xử với ta rất tử tế. Từ nay... từ nay ta cũng đối đãi với sư đệ một lòng một dạ.

Ngô Lập Thân cười hỏi :

- Vậy cứ làm thế ! tiểu huynh đệ ! Ta tiếc rằng chẳng còn đứa em gái nào để gả cho tiểu huynh đệ. Con gái ta lại còn nhỏ quá mới lên ba tuổi thì không được rồi. Hỡi ơi ! Trong bọn các ngươi ai còn em gái mau mau kêu đến đây để thành hôn cùng vị tiểu anh hùng này.

Ngao Bưu cười đáp :

- Tiểu nhân không còn ai.

Một tên khác nói :

- Vị anh hùng này nghĩa cả ngất trời xanh, nếu tại hạ được kết thân gia với gã thì thật là phước lớn. Nhưng đáng tiếc tại hạ chỉ có một vị huynh đệ, chứ chẳng còn chị em gái nào cả.

Người khác nói :

- Tỷ tỷ của ta đi lấy chồng đã sanh hạ được tám đứa con. Tiểu anh hùng ơi ! Nếu tiểu anh hùng chờ được đến khi anh rể ta chết thì ta khuyên tỷ tỷ cải giá lấy tiểu anh hùng.

Ngô Lập Thân cười nói :

- Còn phải chờ đợi thì không được rồi. Hiện giờ ai còn chị em không ?

Mọi người lắc đầu đáp :

- Không có ! Vi Tiểu Bảo cả mừng nói :

- Thưa các vị bằng hữu ! Chẳng phải tiểu đệ không chịu mà vì các vị đây chẳng ai có chị em gái. Vậy nên buông tha cho bọn tạ hạ quách.

Ngô Lập Thân lắc đầu đáp :

- Không được ! Bậc đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Bữa nay nhất định phải có cuộc bái đường thành thân, không thì chọc giận Sát thần thái tuế, mọi người ở đây đều chết bất đắc kỳ tử, chứ đâu phải là chuyện đùa.

Được rồi ! Tiểu huynh đệ làm lễ bái đường thành thân cùng tiểu cô nương kia.

Lão vừa nói vừa trỏ vào A Kha.

A Kha cùng Vi Tiểu Bảo đồng thanh la lên :

- Không ! Không được rồi !.... Ngô Lập Thân tức giận quát hỏi :

- Sao lại không được ? Cô muốn bái đường thành thân với người anh em của ta ? Hay bái đường thành thân với vị tiểu huynh đệ này ? Tùy ý cô lựa chọn ai cũng được.

A Kha mặt đỏ bừng lên lắc đầu đáp :

- Ta không muốn thành thân với ai hết.

Ngô Lập Thân lại quát :

- Bây giờ mà cô còn từ chối ư ? Giờ tốt đến nơi rồi. Nếu để lỡ hung thần giáng lâm thì chẳng còn một ai sống sót.

Lão dừng lại một chút rồi gọi :

- Này ! A Tam ! A Cẩu ! Hai tên này không chịu bái đường thành thân, vậy các ngươi cắt mũi chúng đi ! Ngao Bưu và một tên sư đệ đồng thanh dạ một tiếng rồi cầm cương đao liếc vào mũi A Kha.

A Kha không sợ chết, nhưng nghĩ tới bị cắt mũi biến thành người cực kỳ xấu xa. Co tái mặt, không còn một chút huyết sắc.

Vi Tiểu Bảo nói :

- Các bạn đừng cắt mũi sư thư tại hạ, cắt mũi tại hạ hay hơn.

Ngô Lập Thân đáp :

- Phải cắt đôi mũi để tế hung thần mới đủ mà ngươi chỉ có một cái biết làm thế nào ? Này ! Gã họ Trịnh kia ! Ta cắt mũi ngươi thay cho cô này được không ?

A Kha nhìn Trịnh Khắc Sảng bằng con mắt khẩn cầu.

Trịnh Khắc Sảng không dám nhìn cô, vừa quay đi chỗ khác vừa lắc đầu.

Ngô Lập Thân hỏi :

- Thằng lõi này không chịu mà sư đệ cô lại vui lòng ngay. Chà ! Lệnh sư đệ thật là người tốt ! Cô không lấy y thì còn lấy ai ? Tấu nhạc đi, để chúng làm lễ bái đường.

Chuông trống lại nổi lên. Ngao Bưu qua mượn tấm khăn đội trên đầu tân nương giả quàng vào đầu A Kha. Gã lại cởi trói cho cô.

A Kha vừa cử động được đã vung quyền đánh "chát" một tiếng trúng vào ngực Ngao Bưu. May mà cô ít nội lực, nên tuy hắn bị trúng đòn mà không đau lắm.

Ngao Bưu cầm cương đao kề vào cổ A Kha.

Ngô Lập Thân hô :

- Tân lang, tân nương làm lễ bái thiên ! A Kha cảm thấy sau cổ mát rượi và hơi đau. Cô không làm sao được đành cùng Vi Tiểu Bảo sóng vai quì xuống nhìn ra ngoài dập đầu lạy.

Ngô Lập Thân lại xướng :

- Tân lang cùng tân nương làm lễ bái địa.

Ngao Bưu xoay mình hai người cho quay vào trong quỳ lại.

Nghe tiếng hô "Phu thê giao bái", hai người đối diện nhau quì lạy mấy lạy.

Ngô Lập Thân cười ha hả hô :

- Cặp vợ chồng mới tạ Ông mai đi.

A Kha tức qua vung cước đá vào bụng dưới lão.

Phát đá này khá nặng, Ngô Lập Thân "ối" lên một tiếng, lùi lại ba bước. Lão ho mấy tiếng rồi cười nói :

- Dữ quá ! Dữ quá ! Giữa lúc ấy bỗng nghe ngoài từ đường có tiếng còi liên hồi thét lên lanh lảnh. Cả bốn mặt đông, tây, nam, bắc đều có tiếng bước chân lạo xạo, ít ra cũng có đến bốn, năm chục người.

Ngô Lập Thân ngừng tiếng cười khi khẽ hô :

- Tắt đèn lửa đi ! Trong từ đường tối om. Vi Tiểu Bảo vội đến bên A Kha cầm tay cô khẽ nói :

- Bên ngoài có địch nhân đến.

A Kha đau khổ vô cùng, nghẹn ngào đáp :

- Ta.... ta đã cùng ngươi làm lễ bái thiên địa rồi...

Vi Tiểu Bảo khẽ nói :

- Đó là một điều mà tiểu đệ mong mỏi bấy lây nay. Đáng tiếc việc tế cáo thiên địa bữa nay thực hành một cách đột ngột và lật đật quá chừng ! A Kha tức giận hỏi :

- Vụ này rồi bỏ đi không đáng kể. Ngươi tưởng là chuyện thật chăng ?

Vi Tiểu Bảo đáp - Không thật thì còn giả sao được ? Cái đó kêu bằng gạo đã thổi xôi, ván đã đóng... gì gì đó.

A Kha nói :

- Ván đã đóng thuyền chứ còn đóng gì nữa ?

Vi Tiểu Bảo nói ngay :

- Phải rồi ! Phải rồi ! Ván đã đóng thuyền. Học vấn của nương tử khá lắm.

Từ nay chịu khó dạy cho "tướng công" hiểu biết nhiều vào.

A Kha thấy gã mặt dầy kêu mình bằng nương tử và tự xưng là tướng công thì trong lòng nóng nẩy bồn chồn, bất giác khóc oà lên.

Bỗng nghe ngoài từ đường có mấy chục tiếng người gọi nhau ơi ới, la ó om sòm, tựa hồ tiếng trâu rống, thú gầm. Hai người chỉ thấy lý la lý lố không hiểu họ kêu gọi gì.

A Kha trong lòng khiếp sợ, bất giác ngồi tựa vào Vi Tiểu Bảo.

Vi Tiểu Bảo quàng tay ôm lấy cô khẽ an ủi :

- Đừng sợ gì hết. Dường như bọn Lạt Ma ở Tây Tạng đến tấn công.

A Kha hỏi :

- Làm thế nào bây giờ ?

Vi Tiểu Bảo dắt tay nàng lén lút ẩn vào sau khám thờ.

Đột nhiên hoa? quan loé mắt mấy chục người rầm rộ tiến vạo từ đường.

Người nào cũng tay cầm đóm đuốc và binh khí.

Vi Tiểu Bảo cùng A Kha ngó thấy đều giật mình kinh hãi. Bọn người này mặt bôi xanh đỏ loè loẹt. Trên đầu cài lông chim. Mình trần trùng trục. Chung quanh lưng quấn da thú. Trước ngực và cánh tay đều vẽ hoa văn. Nguyên là một toán mán mọi.

A Kha thấy bọn mán mọi này người chẳng ra người, qui? chẳng ra quỉ, mặt mũi tên nào cũng hung dữ, cô càng thêm phần khiếp sợ, ngồi co ro trong lòng Vi Tiểu Bảo, toàn thân run bần bật.

Bọn Man mọi thét lên be be. Một tên đi trước lớn tiếng :

- Bọn người Hán không tốt đâu, giết hết di. Man tử mới là người tốt, đi giết người Hán. Ô lý ô lố, a bư tư lỷ! Bọn Man mọi cũng hô theo một hồi, nói toàn Man thoại.

Ngô Lập Thân ở Vân Nam hiểu tiếng rợ Di, nhưng đối với bọn Man mọi này, lão chẳng hiểu được câu nào. Lão liền dùng tiếng rợ Di bảo chúng :

- Bọn ta là người Hán nhưng rất tử tế. Chúng ta đừng chém giết nhau Tên thủ lãnh bọn Man tử lắc đầu đáp :

- Người Hán là không tốt rồi. Phải giết cho kỳ hết. Ô lý ô lố, a ba tư lỷ Bọn Man tử lại hô theo :

- Ô lý ô lố, a ba tư lỷ Chúng vung đại đao cùng cương xoa đánh tới.

Bọn Ngô Lập Thân không sao được phải đưa binh khí ra nghinh địch.

Sau khi chiến đấu mấy hợp, bọn Ngô Lập Thân đều lấy làm kinh dị.

Nguyên bầy Man mọi ngày võ nghệ rất tinh thâm, khí giới phát ra những chiêu số hợp chưởng pháp gồm cả công lẫn thủ, chứ không phải đánh loạn xà ngầu.

Hai bên đấu thêm mấy chiêu nữa, cả Vi Tiểu Bảo và A Kha cũng nhận ra được võ công của bọn Man tử rất đúng qui củ.

Ngô Lập Thân vừa chiến đấu vừa hô lớn:

- Các anh em phải thận trọng. Bọn Man tử này đã học qua võ công của người Hán chúng ta. Vậy chúng ta chớ có khinh địch.

Tên thủ lãnh bọn Man tử la lên:

- Bọn Hán nhân giết người cách nào, Man tử chúng ta đều biết hết. Chúng ta không sợ người Hán. Ô lý ô lố, a ba tư lý.

Bọn Man tử đã đông người mà võ công lại rất tinh thâm.

Quần hùng ở Mộc vương phủ lấy một chọi ba hoặc bốn, chỉ trong khoảnh khắc đã lâm vào tình trạng rất nguy hiểm.

Ngô Lập Thân múa đao đấu với tên thủ lãnh cũng chẳng chiếm được chút tiện nghi nào. Lão càng đánh lâu càng sợ hãi.

Bỗng nghe hai tiếng "úi chao!". Hai tên đệ tử của lão bị thương té nhào.

Sau một lúc nữa, Ngao Bưu cũng bị cây liệp hổ xoa đâm trúng đùi, phải ngồi phệt xuống.

Ba tên Man mọi liền nhảy xổ lại bắt hắn.

Chẳng mấy chốc mười bọn người ở Mộc vương phủ đều bị đánh ngã.

Trịnh Khắc Sảng bị thương khắp mình. Gã chỉ cục cựa một chút là lại bị bọn Man tử đè chặt.

Bọn Man tử cũng đem theo gân bò để cột mọi người lại.

Tên thủ lĩnh nhảy lên nhảy xuống nói một hồi bằng tiếng Man mọi. Ngô Lập Thân chẳng hiểu gì cả la thầm:

- Nguy rồi! Nguy đến nơi rồi! Lão muốn chạy trốn cho thoát thân nhưng lại nhớ tới Vi Tiểu Bảo cùng quần đệ tử, đành hết sức phấn đấu, chỉ mong kiềm chế được tên thủ lĩnh đặng bức bách hắn bãi chiến tha người.

Đột nhiên tên thủ lãnh vung đao chém xuống đầu lão, lão giơ đao lên gạt đánh "choang" một tiếng.

Bỗng lão cảm thấy cánh tay ngâm ngẩm đau và tê chồn. Lão lại phát giác phía sau có ngọn côn quét tới, lão vội nhảy lên né tránh.

Tên thủ lãnh liền xoay đơn đao kề vào cổ lão hô lớn:

- Người Hán thua rồi. Người Man không có thua.

Vi Tiểu Bảo lẩm bẩm:

- Tên Man mọi dốt quá. Không biết nói mình thắng mà lại bảo là không thua.

Ngô Lập Thân buông tiếng thở dài, liệng đao xuống để đối phương trói lại.

Bọn Man tử đều cầm đuốc giơ lên đi soi khắp mọi chỗ đề tìm kiếm.

Vi Tiểu Bảo thấy chỗ mình ẩn thân không thề giấu kín được, gã đành dắt A Kha chạy ra ngoài.

Miệng gã hô lớn:

- Man tử là người tốt. Hai chúng ta... đều là... Man tử. Ô lý ô lố, a ba tư lý! Tên thủ lãnh vươn tay ra nắm lấy sau gáy A Kha. Còn ba tên khác xông vào ôm Vi Tiểu Bảo.

Vi Tiểu Bảo chưa nói hết câu liền dừng lại.

Tên thủ lãnh bọn Man tử đột nhiên lộ vẻ kinh dị, dang hai tay ra để ôm lấy gã hô lên:

- Hy hô a bá, kỳ lý ôn đăng.

Hắn ôm gã vào lòng chạy ra ngoài tứ đường.

Vi Tiểu Bảo cả kinh quay lại dặn A Kha:

- Nương tử ơi! Bọn Man tử này sắp giết ta. Nàng ở goá vậy đừng đi cải giá nữa! Gã chưa dứt lời đã bị bồng ra khỏi cửa lớn.

Tên thủ lãnh Man tử chỉ nhô lên hụp xuống hai cái đã vọt ra xa ngoài mươi trượng. Hắn đặt Vi Tiểu Bảo xuống hỏi:

- Quế công công! Tại sao công công cũng ở trong này?

Giọng nói hiển nhiên tỏ ra vừa kinh ngạc vừa hoan hỷ.

Vi Tiểu Bảo vừa mừng vừa sợ hỏi lại:

- Ngươi... ngươi là Man tử sao lại biết ta?

Người kia cười đáp:

- Tiểu nhân là Dương Dật Chi ở Tây Vương phủ đây mà. Quế công công không nhận ra ư?

Vi Tiểu Bảo nổi lên một tràng cười ha hả. Gã toan đáp thì Dương Dật Chi đã dắt tay gã nói tiếp:

- Chúng ta ra ngoài kia nói chuyện, đừng để mọi người nghe rõ.

Hai người lại chạy ra thêm hai chục trượng mới dừng bước. Dương Dật Chi nói:

- Tiểu nhân gặp Quế công công ở đây, nỗi mừng biết lấy chi cân?

Vi Tiểu Bảo đã có chủ ý, gã đáp:

- Lần trước bọn người ở Mộc Vương phủ hãm hại Bình Tây Vương, may nhờ đức Hoàng thượng anh minh, khám phá ra gian mưu của bọn chúng! Dương Dật Chi vội ngắt lời:

- Đó là nhờ công công nghĩa khí ngất trời xanh, tâu bày trước đức Hoàng thượng mới rửa được nỗi oan khuất cho Bình Tây Vương. Vương gia của bọn tiểu nhân cảm kích công công không biết thế nào mà kể. Lão nhân gia thường nhắc tới công công và mong mỏi có dịp thân hành tạ Ơn công công.

Vi Tiểu Bảo đáp:

- Tại hạ không dám mong Vương gia tạ Ơn, chỉ cần Vương gia biết là đủ.

Tại hạ Ở bên mình Hoàng thương nếu gặp chuyện gì nhỏ nhặt, nhất định hết sức đỡ đần Vương gia.

Gã dừng lại một chút rồi tiếp:

- Lần này đức Hoàng thương được tin có một bọn phản tặc đến phủ Hà Gian hội họp để mưu hại Bình Tây Vương. Tại hạ liền mạnh dạn tới đây xem sao.

Dương Dật Chi cả mừng nói:

- Hoàng thượng biết trước thì gian kế của bọn phản tặc không thể sính cường được. Bọn tiểu nhân nghe tin này liền trà trộn vào cuộc đại hội chó má của con mẹ nó thì thấy nói bọn chúng mỗi tỉnh đề ra một minh chủ để làm hại vương gia. Tiểu nhân chẳng dám dấu gì Quế công công là trong lòng ai nấy đều hồi hộp, vì đao thương dễ tránh nhưng ám tiến khó nỗi đề phòng.

Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp:

- Nếu bọn phản tặc lớn mật dám lần tới Vân Nam động thủ thì chẳng phải tiểu nhân khoe khoang lỗ miệng:

Chúng kéo đến một ngàn, bọn tiểu nhân giết cả ngàn, chúng kéo đến một vạn, bọn tiểu nhân giết cả một vạn. Bọn tiểu nhân có sợ là sợ những quân cẩu tặc làm càn làm bậy rồu vu oan giá hoa. cho Vương gia như ngày trước. Đó là mối hậu hoạn rất ghê gớm.

Vi Tiểu Bảo vỗ ngực nói:

- Xin Dương đại ca bẩm lại với Vương gia bất tất phải quan tâm. Phen này tiểu đệ trở về kinh sư sẽ đem cuộc đại hội chó má của bọn chúng tâu này trước Hoàng thượng một cách rất tường tận. Bọn chúng đối nghịch với Bình Tây Vương tức là đối nghịch với Hoàng thượng. Bọn chúng càng căm hận Bình Tây Vương bao nhiêu thì Bình Tây Vương càng tỏ được tấc dạ trung thành bấy nhiêu. Một khi đức Hoàng thượng vui lòng rồi thì đừng nói Bình Tây Vương gia công trạng bao trùm thiên hạ mà cả đến Dương đại ca cũng được ban thưởng trọng hậu, thăng quan phái tài là chuyện dĩ nhiên không còn nghi ngờ gì nữa.

Dương Dật Chi hoan hỉ đáp:

- Những cái đó hoàn toàn trông cậy ở lực lượng của Quế công công chu toàn cho. Tiểu nhân không mong mỏi gì đến chuyện thăng quan phát tài. Tiên phụ ngày trước đã chịu ơn lớn của Vương gia, nên tiểu nhân hết sức bảo vệ Vương gia đặng chu toàn.

Rồi hắn hỏi:

- Thế ra công công đã đến đây để thám thính những âm mưu của bọn cẩu tặc trong Mộc gia hay sao?

Vi Tiểu Bảo vỗ đùi đáp:

- Dương đại ca! Chẳng những đại ca võ công cao cường mà còn đoán việc như thần khiến tiểu đệ phục sát đất. Tiểu đệ cùng sư tỷ cải trang đến đây để thám thính xem bọn chúng giở trò gì, không ngờ bị bọn chúng phát giác! Gã ngừng lại một chút rồi tiếp:

- Tiểu đệ liền nói nhăng nói càn một hồi, may mà bọn chúng tin là sự thực.

Chúng liền bức bách tiểu đệ cùng sư tỷ phải làm lễ bái đường thành thân ngay tức khắc. Ha ha! Cái đó kêu bằng đổi hoa. thành phúc.

Dương Dật Chi bụng bảo dạ:

- Gã đã là thái giám thì còn lấy vợ thế nào được? à phải rồi! Gã cùng vị tiểu cô nương kia giả trang làm một đôi bạn tình để lừa gạt bọn chúng.

Hắn liền cười nói:

- Thằng cha Dao đầu sư tử Ngô Lập Thân tuy bản lãnh cao cường nhưng chỉ là một đứa thất phu, hữu dũng vô mưu.

Vi Tiểu Bảo hỏi:

- Phải chăng các vị trá hình Man tử là để bắt sống bọn chúng?

Nhưng Dương Dật Chi cười đáp:

- Giữa bọn Mộc gia và Bình Tây Vương phủ vốn có thù sâu tựa bể. Lần trước bọn tiểu đệ bị chúng chơi một vố đau mà chưa trả oán được. Lần này gặp bọn chúng ở trong cuộc đại hội chó má, tiểu nhân đã tính kỹ rồi:

Nếu mình gây sự ngay ở Trực Lệ thì e rằng đức Hoàng thượng biết tin sẽ quở trách Vương gia cho là bọn thụ hạ Ở Bình Tây Vương phủ đến sinh sự giết người ở ngay vùng phụ cận đất kinh sư.

Vi Tiểu Bảo chỉa ngón tay cái lên nói:

- Mưu kế của Dương đại ca thật là cao minh. Các vị cải trang làm bầy man mọi "ô lý ô lố, a ba tư lý" thì có giết cả nhà họ Mộc, người ngoài cũng chỉ cho là hành động tạo phản của bọn Man mọi, chẳng ai đem lòng ngờ vực Bình Tây Vương.

Dương Dật Chi cười đáp:

- Chính thế. Có điều bọn tiểu nhân hoá trang thành lũ người cổ quái thế này là làm trò cười cho Quế công công.

Vi Tiểu Bảo nói:

- Sao lại bảo là trò cười? Chín tiểu đệ lấy làm thích thú. Tiểu đệ cũng muốn cởi bỏ y phục, vẽ mặt xanh đỏ đi theo các vị mà la hét, mà nhảy nhót.

Dương Dật Chi cười đáp:

- Nếu công công cũng thích thú thì cứ việc cải trang như bọn tiểu nhân.

Vi Tiểu Bảo thở dài đáp:

- Lần này thì không được rồi. Cô vợ của tiểu đệ mà thấy tiểu đệ biến thành quái trạng, tất nàng phải nổi nóng.

Dương Dật Chi cười hỏi:

- Công công lấy vị phu nhân đó thật chăng? Thế ra không phải bọn cẩu tặc kia bức bác công công làm như vậy ư?

Vi Tiểu Bảo không trả lời vào câu hỏi, gã nói:

- Dương đại ca! Tiểu đệ cảm thấy ý hợp tâm đầu với đại ca. Nếu đại ca có lòng quyến luyến thì chúng ta kết nghĩa kim lan theo tình huynh đệ. Ca ca bất tất kêu tiểu đệ bằng công công và tự xưng là tiểu nhân nữa. Cách xưng hô đó nghe chẳng lọt tai chút nào.

Dương Dật Chi thấy gã đề nghị như vậy, trong lòng rất khoan khoái. Một là Bình Tây Vương đang có nhiều chuyện cần đến gã. Được thế này thì bao nhiêu việc lớn có thể trông cậy vào gã bênh vực cho ở trước mặt Hoàng đế.

Hai là gã tính tình khẳng khái hào hiệp mà được kết bạn thì còn gì hay bằng?

Dương Dật Chi nhớ lại ngày ở phủ Khang Thân Vương, Vi Tiểu Bảo đã tỏ ra rất lịch sự với hắn liền đáp:

- Đó là một điều mà tiểu nhân mong còn không được, tiểu nhân e mình thấp hèn không dám với lên cao.

Vi Tiểu Bảo nói:

- Cái gì mà cao với thấp? Chúng ta thử so người coi, đại ca cao hay là tiểu đệ cao?

Dương Dật Chi nổi lên tràng cười ha hả ra chiều rất sung sướng.

Hai người liền quì xuống lạy tám lạy và xưng hô nhay bằng huynh đệ.

Dương Dật Chi nói:

- Quế huynh đệ! Từ nay chúng ta tình thân như ruột thịt. Có điều trước mặt người khác, tiểu huynh vẫn phải hô huynh đệ là công công để họ khỏi sinh lòng ngờ vực.

Vi Tiểu Bảo đáp:

- Dĩ nhiên là thế.

Rồi gã hỏi:

- Dương đại ca, đại ca định bắt những người ở Mộc Vương phủ rồi làm gì?

Dương Dật Chi đáp:

- Tiểu huynh đem bọn chúng về Vân Nam tra khảo cho ra âm mưu hãm hại Bình Tây Vương, bắt chúng làm tờ cung chiêu rồi giải đến kinh để Hoàng thượng biết rõ tấc dạ trung trinh của Vương gia. Có thế thì việc huynh đệ trước kia đã hết sức bảo tấu cho Vương gia càng tỏ ra không lầm lẫn.

Vi Tiểu Bảo gật đầu nói:

- Hay lắm! Hay lắm! Nhưng đại ca liệu Dao đầu lão hổ có chịu cung xưng không?

Dương Dật Chi đáp:

- Lão là Dao đầu sư tử Ngô Lập Thân, một nhân vật nổi danh trên chốn giang hồ. Nghe nói tính khí lão rất quật cường, chắc lão không chịu thú nhận.

Tiểu huynh cũng trọng lão là một trang hán tử, không muốn làm khó dễ với lão.

Nhưng trong bọn tất có kẻ không chịu nổi cực hình mà phải xưng ra hết.

Vi Tiểu Bảo nói:

- Phải rồi. Kế đó hay lắm.

Dương Dật Chi cho là gã nói câu này để lấy lòng, liền nói:

- Quế huynh đệ! Chúng ta nào phải người ngoài. Nếu huynh đệ thấy có chỗ nào không ổn thì cứ nói thẳng cho tiểu huynh nghe được chăng?

Vi Tiểu Bảo đáp:

- Tiểu đệ chẳng thấy có điều chi không ổn.

Rồi gã nói:

- Nghe nói trong Mộc gia có tên phản tặc là Mộc Kiếm Thanh, ngoài ra còn Ngạch bối ô long Liễu gì đó là người thế nào?

Dương Dật Chi đáp:

- Thiết bối thương long Liễu Đại Hồng. Lão là sư phụ của Mộc Kiếm Thanh.

Vi Tiểu Bảo khen:

- Phải rồi! Đại ca nhớ hay quá! Hoàng thượng đã dặn phải tra xét tông tích hai người này. Đại ca đã bắt được họ chưa?

Dương Dật Chi đáp:

- Mộc Kiếm Thanh cũng đến phủ Hà Gian. Bọn tiểu huynh ngấm ngầm theo dõi cho tới Hiến huyện thì mất hút. Không hiểu hắn ẩn lánh nơi đâu?

Vi Tiểu Bảo nói:

- Vụ này hơi khó đây. Vừa rồi tiểu đệ nói nhăng một hồi đã gạt được Dao đầu tử làm cho lão biến thành "Điểm đầu sư tử" (con sư tử gật đầu). Lão bảo sẽ dẫn hiền đệ đến ra mắt Tiểu Vương gia của lão.

Gã dừng lại một chút rồi tiếp:

- Tiểu đệ muốn dò la cho biết bọn họ có âm mưu gì đối phó với Bình Tây Vương để về kinh diện tấu Thánh Thượng. Nhưng nay đại ca đã nắm vững vụ này, có thể tra khảo cho biết rõ âm mưu của chúng. Thật là hay quá! Tiểu đệ bất tất phải mạo hiểm nữa.

Dương Dật Chi bụng bảo dạ:

- Mình đã khảo mấy tên chẳng quan trọng gì cho lắm, bọn chúng chưa chắc biết rõ nội tình. Dù cho chúng có biết đi nữa thì những quân cẩu tặc ở Mộc gia số đông toàn là hạng bướng bỉnh quật cường, chưa chắc đã chịu nói hết. Hơn nữa để Bình Tây Vương tự mình biện bạch đâu có hiệu lực bằng chính người của Hoàng thượng phái đi điều tra trở về tấu đối. Giả tỷ bọn mình lờ đi như không biết gì, để người anh em tự ý tấu cáo Hoàng thượng thì đối với Vương gia càng có lợi hơn.

Dương Dật Chi nắm chặt tay Vi Tiểu Bảo nói:

- Vi huynh đệ! Biện pháp của huynh đệ rất cao minh. Tiểu huynh nhất thiết nghe theo. Bây giờ chúng ta làm cách nào buông tha bọn cẩu tặc ở Mộc gia để chúng khỏi sinh lòng ngờ vực?

Vi Tiểu Bảo đáp:

- Vụ này xin Dương đại ca lo giùm cho.

Dương Dật Chi trầm ngâm một chút rồi nói:

- Tiểu huynh tưởng ta nên làm thế này. Bây giờ huynh đệ trốn về nhà từ đường giả vờ đánh liều mạng để giải cứu lệnh sư tỷ. Tiểu huynh rượt theo vào ngay. Hai ta đánh nhau loạn xà ngầu một lúc và nói toàn tiếng Man. Kế đó tiểu huynh bị huynh đệ thuyết phục, kính cẩn thi lễ từ biệt bỏ đi. Như vậy thì không để lộ vết tích chi hết.

Vi Tiểu Bảo vừa cười vừa ca tụng:

- Diệu kế chân diệu kế! Mưu cao thâm mưu cao! Quế công công làu thông Man ngữ. Tiểu đệ từng được nghe thầy đồ kể lại:

Về đời Đường Minh Hoàng có vị tiên sinh họ Lý gì đó học vấn rất uyên bác. Tiên sinh uống rượu say rồi viết một bài văn hăm dạo bọn Man tử khiến chúng sợ hãi đến té đái vãi phân.

Dương Dật Chi cười đáp:

- Vụ đó kêu bằng "Lý Trích Tiên túy đả hách Man thư" Lý Thái Bạch tiên sinh say khướt rồi viết bài văn khủng bố bọn Man di.

Vi Tiểu Bảo vỗ tay reo:

- Phải rồi! Phải rồi! Ngày mai Quế công công túy giảng hách Man thoại, Quế công công say khướt nói tiếng Man khiến bọn chúng phải bở vích thì cũng vậy.

Gã ngừng lại một chút rồi tiếp:

- Dương đại ca! Chúng ta phải đóng kịch cho thật hay. Đại ca giả vờ cũng quyền đám chân đá mà đừng đả thương tiểu đệ. à phải rồi! Tiểu đệ trong mình đã mặc bảo y hộ thân, đao kiếm đâm không thủng. Đại ca cứ việc chém tiểu đệ mấy đao, nhưng đừng vận nội lực làm chấn động lục phủ ngũ tạng là tiểu đệ không sao hết.

Dương Dật Chi đáp:

- Huynh đệ đã có tấm bảo y trân quý như vậy là hay quá rồi.

Vi Tiểu Bảo lại được một phen khoác lác. Gã nói:

- Vì đức Hoàng thượng phái tiểu đệ đi điều tra bọn phản tặc xem chúng dùng âm mưu gì để nổi loạn, ngài sợ bọn chúng phát giác mà giết chết tiểu đệ nên đặc biệt gia ơn cởi bảo y ban cho tiểu đệ. Tấm áo này của Hồng mao ở Tây dương đem tiến cống. Muốn cho cẩn thận, đại ca hãy đâm thử mấy nhát coi.

Dương Dật Chi rút đao khẽ vách vào tay gã. Quả nhiên mũi đao sắc nhọn chỉ cứa rách lần áo ngoài, chứ không xuyên thủng được áo trong. Hắn lại gia tăng kình lực vào cánh tay nhẹ nhàng chém xuống bả vai gã mà gã vẫn chẳng tổn thương chi hết.

Vi Tiểu Bảo lại nói:

- Đại ca ơi! Trong đó còn tên tiểu tử họ Trịnh lăm le quyến rũ vợ của tiểu đệ. Tiểu đệ cứ nhìn thấy mặt gã là ghét cay ghét đắng. Hay hơn hết là đại ca bảo anh em bắt gã đem đi cho khuất mắt.

Dương Dật Chi đáp:

- Tiểu huynh phóng chưởng đập chết gã đi là xong.

Vi Tiểu Bảo nói:

- Không được! Không đánh chết gã được. Đức Hoàng thượng còn cần đến gã để dùng vào một đại sự về sau. Xin đại ca bắt gã đem đi rồi sai người canh giữ, nhưng đừng làm khó dễ mà cũng không vặn hỏi gã điều chi. Sau bảy, tám năm tiểu đệ đến lấy gã ra, đại ca sai người đưa gã tới Bắc Kinh.

Dương Dật Chi đáp:

- Được rồi! Tiểu huynh sẽ theo lời huynh đệ làm cho ổn thoả.

Đột nhiên hắn cất cao giọng hô:

- Ô lố hy đô, ái lý bà la. Khư lẩu! Khư lẩu.

Rồi vừa cười vừa khẽ nói:

- Từ nãy tới giờ chúng mình bàn chuyện, e rằng bọn chúng sinh dạ hoài nghi. Chúng ta hãy nói tiếng Man đi.

Vi Tiểu Bảo liền xổ một tràng Man thoại.

Dương Dật Chi cười ha hả, tán dương:

- Huynh đệ nói tiếng Man thoại còn lưu loát hơn tiểu huynh nhiều.

Vi Tiểu Bảo cười đáp:

- Cái đó đã hẳn. Ngày trước tiểu đệ lạc tới Phiên bang. Công chúa nước Phiên muốn kén tiểu đệ làm phò mã, nên tiểu đệ nói tiếng Man quen rồi.

Dương Dật Chi nổi lên tràng cười ha hả.

Vi Tiểu Bảo lại nói:

- Đại ca! Tiểu đệ có việc nan giải, nhờ đại ca giúp cho.

Dương Dật Chi vỗ ngực khẳng khái đáp:

- Huynh đệ có việc chi? Dù đại ca phải hy sinh tính mạng cũng quyết làm cho huynh đệ thoa? mãn. Huynh đệ cứ nói thẳng ra đi, chẳng việc gì là tiểu huynh không làm theo.

Vi Tiểu Bảo thở dài nói:

- Đa tạ đại ca. Việc này nói ra không phải là khó, nhưng cũng chẳng dễ dàng.

Dương Dật Chi giục:

- Huynh đệ hãy nói đi, tiểu huynh bàn tính giùm cho. Nếu tiểu huynh không làm nổi thì xin Vương gia điều động mấy vạn binh mã, và cho mấy vạn lạng bạc để làm cho nên việc.

Vi Tiểu Bảo mỉm cười đáp:

- Thiên binh vạn mã hay non vàng núi bạc e rằng cũng vô dụng. Nguyên tiểu đệ cùng sư tỷ đã bị bức bách phải làm lễ bái đường thành thân. Đó là chuyện bất đắc dĩ, chứ thực tình sư tỷ chẳng vui lòng chút nào. Hay hơn hết là đại ca tìm ra một biện pháp giúp tiểu đệ vụ này cho thành ván đã đóng thuyền, gạo đã thổi cơm.

Dương Dật Chi không nhịn được phải phì cưới. Hắn nghĩ thầm trong bụng:

- Mình cứ tưởng chuyện gì to tát, té ra lại là một việc đối phó với tiểu cô nương. Nhưng y là một tên thái giám sao lại lấy vợ được? Phải rồi! Ta nghe nói về triều đình nhà Minh thái giám thường lấy mấy vợ. Chắc người anh em đây cũng muốn giở trò giỡn cợt cho đỡ buồn.

Hắn nghĩ tới đây nhớ đến Vi Tiểu Bảo phải tĩnh thân từ thưở nhỏ và cảm thấy tội nghiệp cho gã.

Dương Dật Chi nắm tay bạn khuyên nhủ:

- Vi huynh đệ! Con người ở đời chẳng mấy ai việc gì cũng toại nguyện. Tự cổ chí kim những bậc đại anh hùng, đại hào kiệt, thân hình có chỗ khiếm khuyết rất nhiều. Huynh đệ chẳng nên phiền lòng. Chúng ta vào đi.

Vi Tiểu Bảo đáp:

- Hay lắm! Miệng gã bi bô một tràng Man thoại, chân gã chạy lẹ vào từ đường.

Dương Dật Chi cầm đao rượt theo cũng lý lố nói toàn tiếng Man.

Vào đến nhà đại sảnh, Dương Dật Chi túm được Vi Tiểu Bảo rồi mỗi người nói một câu "ô lý ô lố, a ba tư lý".

Hai người vừa nói vừa trỏ vào Ngô Lập Thân, rồi lại trỏ A Kha.

Bọn Ngô Lập Thân ngơ ngác nhìn nhau, mà trong lòng đều nảy ra mối hy vọng thoái nạn. Quần hào nghĩ bụng:

- May ra gã hiểu tiếng Man thuyết phục được bọn chúng thu binh rút lui thì hay quá.

Dương Dật Chi cầm đao giơ lên nhằm chém xuống đỉnh đầu A Kha, miệng nói:

- Cái này đàn bà... không tốt... giết chết đi.

Vi Tiểu Bảo hô:

- Vợ ta đó... đừng có giết.

Dương Dật Chi hỏi:

- Vợ ngươi à?... Không giết ư?

Vi Tiểu Bảo gật đầu luôn mấy cái đáp:

- Phải, vợ ta. Đừng giết, đừng giết.

Dương Dật Chi làm mặt giận quát:

- Vợ ngươi không giết... ta giết ngươi...

Vi Tiểu Bảo đáp:

- Được lắm. Không giết vợ ta. Giết ta đây.

Dương Dật Chi vung đao chém vào ngực Vi Tiểu Bảo.

Nhát đao này rít lên vù vù, kình lực rất mãnh liệt. Nhưng lưỡi đao vừa chạm tới người Vi Tiểu Bảo, Dương Dật Chi lập tức thu kình lực về. Cổ tay hắn rung lên một cái. Thanh đao văng ngược trở lại.

Dương Dật Chi giả bộ giật mình kinh hãi. Hắn nhảy vọt lên chém liền ba đao làm rách vạt áo Vi Tiểu Bảo ba vệt dài. Rồi hắn lớn tiếng hô:

- Ngươi là Bồ Tát... giết không chết ư?

Vi Tiểu Bảo gật đầu đáp:

- Phải rồi! Ta là Bồ Tát, giết không chết được.

Dương Dật Chi giơ ngón tay cái lên nói:

- Không phải Bồ Tát... đại anh hùng, là đại anh hùng.

Hắn trỏ vào bọn Ngô Lập Thân nói:

- Người Hán đây... giết đi! Vi Tiểu Bảo xua tay đáp:

- Bạn hữu của ta đó. Đừng giết.

Dương Dật Chi gật đầu, nhìn A Kha hỏi:

- Ngươi... vợ nó?

A Kha thấy hắn tay cầm cương đao sáng loáng không dám phủ nhận.

Dương Dật Chi chém lẹ xuống một nhát, làm cho bàn thờ đứt làm hai mảnh rồi quát hỏi:

- Chồng ngươi, phải không?

Hắn vừa hỏi vừa trỏ vào Vi Tiểu Bảo.

A Kha không làm sao được khẽ đáp:

- Chồng... ta đó.

Dương Dật Chi nổi lên tràng cười hô hố, nhắc bổng A Kha đưa đến trước mặt Vi Tiểu Bảo nói:

- Vợ ngươi đây. Ôm đi.

Vi Tiểu Bảo hai tay ôm chặt lấy A Kha nói:

- Vợ ta. Ta ôm rồi.

Dương Dật Chi lại trỏ vào Trịnh Khắc Sảng hỏi:

- Con ngươi phải không?

Vi Tiểu Bảo lắc đầu đáp:

- Không phải.

Dương Dật Chi nói mấy câu tiếng Man rồi chụp lấy Trịnh Khắc Sảng xách đem đi. Miệng hắn không ngớt hô hoán liên thanh.

Bọn thủ hạ của Dương Dật Chi rầm rộ kéo đi, tiếng vó ngựa lộp cộp vang lên một hồi.

A Kha vừa bớt kinh hãi, cảm thấy Vi Tiểu Bảo vẫn ôm chằng chằng lấy mình liền giục:

- Buông ta ra.

Vi Tiểu Bảo đáp:

- Vợ ta... ta ôm.

A Kha vừa tức vừa thẹn cựa mạnh một cái thoát khỏi cánh tay gã. Vi Tiểu Bảo lượm thanh cương đao ở dưới đất chặt đứt dây trói cho bọn Ngô Lập Thân.

Ngô Lập Thân nói:

- Bọn Man mọi đó võ công rất ghê gớm. May nhờ tiểu huynh đệ biết nói tiếng Man lại luyện thành công phu Kinh chung tráo, Thiết bố sam, đao thương chém không vào. Nên bọn lão phu mới được giải cứu.

Vi Tiểu Bảo đáp:

- Bọn Man tử này tuy võ công cao cường, nhưng đầu óc dốt nát. Tại hạ nói nhăng một hồi mà bọn chúng đều tin là thật.

A Kha nói:

- Trịnh công tử bị chúng bắt đem đi, sao ngươi không cứu y?

Cô dâu giả đột nhiên lớn tiếng la:

- Chồng ta không thấy đâu rồi! Chồng ta đi đâu?

Ngô Lập Thân chắp tay hỏi:

- Xin tiểu anh hùng cho biết cao tính đại danh.

Vi Tiểu Bảo đáp:

- Không dám. Tại hạ họ Vi.

Ngô Lập Thân lấy hai đỉnh vàng nhỏ kính cẩn đưa cho Vi Tiểu Bảo nói:

- Vi tướng công hôm nay thành thân. Xin có chút lễ mọn kính mừng.

Vi Tiểu Bảo đáp:

- Xin đa tạ.

A Kha đỏ mặt lên dậm chân nói:

- Không phải đâu.

Ngô Lập Thân cười hỏi:

- Hai vị đã cáo tế Thiên Địa. Vừa rồi cô nương cũng bảo Vi tướng công là chồng ở trước mặt bọn Man tử, còn cãi sao được? Tân lang và tân nương vui tiệc động phòng. Bọn lão phu không quấy nhiễu nữa.

Lão vẫy ta một cái rồi cùng bọn Ngao Bưu bước ra khỏi nhà từ đường.

No comments:

Post a Comment